Skupina Mercator v lasti hrvaškega Agrokorja je v prvih devetih mesecih letos dosegla 1,89 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Največji padec prihodkov v višini 8,3-odstotka je zabeležila na Hrvaškem. Na to je v največji meri vplivala pripojitev hrvaškega Mercatorja k Agrokorju junija lani, so poudarili v družbi. Na srbskem trgu so se prihodki znižali za pet odstotkov, za tri odstotke pa so padli v Sloveniji. Padec na domačem trgu je posledica zaprtja trgovin, zaradi prenov in zmanjšanja števila enot v neosnovnih aktivnostih. Dodatno so se v Sloveniji prihodki znižali zaradi odprodaje dejavnosti Santane in Loke, Pekarne Grosuplje in M Holidaysa. V letošnjem letu je Mercator prodal trgovine s tekstilom Modiana in drogerije Beatique ter verigo prodajaln s športnimi izdelki Intersport ISI. V zadnjem času je Mercatorju pod vodstvom Tonija Balažiča na slovenskem trgu uspelo ustaviti padanje tržnega deleža oziroma je ta malo zrasel in trenutno znaša okoli 30 odstotkov.

Številke neprimerljive z lanskim letom

Medtem ko je konsolidirani čisti dobiček Skupine Mercator v prvem devetmesečju lani znašal skoraj 31 milijonov evrov, so ga letos ustvarili 8,2 milijona evrov. Za približno polovico, na 30,4 milijona evrov, se je znižal dobiček iz poslovanja. Kot so pojasnili v Mercatorju, niti dobiček iz poslovanja niti čisti dobiček nista primerljiva s preteklim letom, predvsem zaradi enkratnih poslovnih dogodkov in vpliva prodaje neosnovnih dejavnosti.

V prvem tromesečju letos je Skupina Mercator za naložbe namenila dobrih 53 milijonov evrov, kar na letni ravni predstavlja 12-odstotno rast. Od tega zneska je bilo v obnovo trgovin vloženih 57 odstotkov sredstev. Od Slovenskih železnic pa je Mercator aprila letos odkupil zemljišče za gradnjo novega logistično-distribucijskega centra. Zanj je odštel 17 milijonov evrov, vrednost celotne naložbe je ocenjena na 100 milijonov evrov, gradnja pa naj bi bila končana do konca leta 2018.

Od vsote vseh sredstev v višini 2,2 milijarde evrov je imela Skupina Mercator konec septembra letos 71 odstotkov dolžniškega kapitala. Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti so skupaj znašale skoraj 900 milijonov evrov in so bile za nekaj milijonov evrov nižje kot konec septembra lani, medtem ko so bile poslovne in druge obveznosti na približno enaki ravni in so znašale 626 milijonov evrov.