Zainteresirani gostinci lahko za desetletni najem kavnega paviljona v Češminovem parku v Domžalah svojo ponudbo oddajo na občino do petka do 12. ure. Prednost bo imel ponudnik, ki bo predložil najboljši dodatni program ob gostinski dejavnosti in najboljšo ponujeno višino najemnine.

Približno dva hektarja velik Češminov park stoji med Ljubljansko in Plečnikovo ulico ter igriščem osnovne šole Domžale. Urejati so ga začeli pred slabim desetletjem in že takrat napovedali, da bodo v njem zgradili vso potrebno infrastrukturo za počitek, sprostitev in rekreacijo občanov ter ga navezali na rekreacijsko os Kamniška Bistrica, ki povezuje turistično in rekreacijsko infrastrukturo v ožji in širši okolici vodotoka. Urejen naj bi bil tako, da bo omogočal medgeneracijsko druženje, oddih, sprostitev, v njem bo prireditveni prostor s kavnim paviljonom, urejeni bodo kolesarske in pešpoti, parkirišče, fontana z okrasnim bazenom, mladim pa bo namenjeno tudi kotalkališče in sankališče, so napovedali. Kot kaže današnja podoba parka, so jim načrti v celoti uspeli. Park, v katerem so zasadili tudi medonosna drevesa, ki že ponujajo prijetno krošnjo za poletno posedanje v senci, je namreč že postal priljubljeno shajališče mladih in starih. V njem redno organizirajo različne prireditve, poleti vanj preselijo tudi poletno filmsko platno, namestijo 200 mobilnih sedežev in v paviljonu gledalcem postrežejo z napitki in prigrizki. Ker pa bi zdaj radi gostinsko ponudbo uredili tudi v dneh, ko v parku ni prireditev, so na občini ponudili zainteresiranim ponudnikom kavni paviljon v desetletni najem. Paviljon obsega približno 34 kvadratnih metrov velik prostor za bar in mize, slabih deset kvadratnih metrov kleti in kar 225 kvadratnih metrov pokrite terase s souporabo javno dostopnega stranišča.

Izbrani ponudnik se bo moral zavezati, da bo v času najema ponujal z lokacijo usklajeno kakovostno in raznovrstno gostinsko ponudbo. Na gostinski vrt bo sicer lahko postavil posamezna cvetlična korita, a z njimi površin ne bo smel ograditi, saj morajo biti vsi elementi mobilni, da se lahko v primeru intervencije hitro odstranijo, so pojasnili na občini. Tudi sladoledna vitrina bo lahko stala le znotraj območja gostinskega vrta, so še povedali in nadaljevali, da bo moral najemnik tudi obratovalni čas v celoti prilagoditi potrebam najemodajalca, se pravi, zagotoviti ponudbo tudi na vseh prireditvah v parku in v času poletnih filmskih predstav. Izhodiščna najemnina brez davka na dodano vrednost naj bi bila od maja do oktobra 876 evrov, od novembra do vključno aprila pa 546 evrov na mesec. V tej ceni niso zajeti obratovalni in drugi stroški vzdrževanja.