Po večletni agoniji so državni lastniki Cimosa včeraj podpisali kupoprodajno pogodbo. Za nakup koprske družbe bo italijanski finančni sklad Palladio Finanziaria, ki ima v lasti že dva proizvajalca avtomobilskih delov – TCH Cogeme Set in Dynamic Technologies Group – odštel 110 milijonov evrov.

Kot je po podpisu pojasnil glavni izvršni direktor TCH Cogeme Gino Berti, bodo Cimosu po končani transakciji, za podporo in spodbuditev načrtovanih naložb za posodobitev proizvodnje ter za dokončanje prestrukturiranja, takoj zagotovili 20 milijonov evrov svežega kapitala. Po neuradnih informacijah bo v naslednji fazi sledila vnovična dokapitalizacija v višini 50 milijonov evrov. Za nadaljevanje sodelovanja naj bi po naših informacijah takšna zahteva prišla od Cimosovih kupcev.

Nova naročila že dobili

Po Bertijevih napovedih se bodo potrudili, da bodo čim prej pridobili nova naročila za Cimos. Zaradi negotovega poslovnega in finančnega položaja je teh v zadnjih letih primanjkovalo. Od Cimosovega dolgoletnega partnerja Honeywell, vodilnega svetovnega proizvajalca turbopolnilnikov, po proizvodnji katerih po svetu slovi tudi Cimos, naj bi naročila v višini 30 milijonov evrov dobili že včeraj.

Že pred mesecem smo poročali, da so kupci Cimosu pogojno zaupali za 240 milijonov naročil. Temeljni pogoj – privatizacija – pa je bil izpolnjen po včerajšnjem podpisu pogodbe. Kupci so sicer v najtežjih trenutkih Cimosu zagotovili 20 milijonov evrov likvidnostnih virov.

Prodaja Cimosa bo predvidoma končana v prvem četrtletju prihodnjega leta, ko bodo izpolnjeni vsi odložni pogoji, so pojasnili na DUTB, skoraj polovični lastnici Cimosa, ki v celotni skupini zaposluje okrog 5000 delavcev, od tega v Sloveniji približno 2000. Med temi sta pridobitev potrebnih soglasij pristojnih agencij za varstvo konkurence in dogovor s hrvaško agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB). Spomnimo, Cimosov dolg do Hrvatov izvira iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je koprska družba zadolžila pri Riječki banki za novo naložbo v Buzetu v višini dobrih 20 milijonov evrov. Ko je Riječka banka propadla, so terjatve, ki danes skupaj z obrestmi po neuradnih informacijah znašajo 57 milijonov evrov, prešle na DAB. Kot smo izvedeli, so pogajanja s Hrvati o plačilu dolga konstruktivna.

Vnovični odpis bančnih dolgov

DUTB, komercialne banke upnice v državni lasti in Republika Slovenija so v postopku prisilne poravnave Cimosu lani odpisale okoli 170 milijonov evrov od skupaj približno 370 milijonov evrov takratnih dolgov. S tem so upniki postali Cimosovi lastniki. V kolikšne odpise so se banke podale tokrat, uradno ni znano, neuradno pa se omenja številka 100 milijonov evrov. Iz konsolidiranega poročila o poslovanju je razvidno, da so celotne finančne obveznosti konec lanskega leta znašale več kot 200 milijonov evrov, za dodatnih 50 milijonov evrov pa je bilo poslovnih obveznosti.

Kot je povedal Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB, je podpis pogodbe pomemben iz več razlogov. Najprej je pomemben za Cimos, njegove zaposlene in stranke, saj bo podprl prihodnje poslovanje skupine. Poleg tega je bistvenega pomena za primorsko regijo, saj je Cimos ena izmed redkih velikih družb, ki so preživele. Pomembno je tudi, da bo z novim lastnikom Cimos znova pomemben igralec v industriji proizvodnje sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kar bo imelo pozitivne dolgoročne učinke za slovensko gospodarstvo. »To je skupni uspeh vseh sodelujočih strani. Prepričan sem, da bodo na koncu, ko bodo izpolnjene še zadnje naloge, vsi napori za odpravo ovir, s katerimi smo se srečali na poti, obrodili sadove, TCH Cogeme pa bo kot strateški lastnik ponovno povzdignil Cimos,« je dodal Balogh.