Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je minulo soboto objavil 17. javni razpis za oddajo okrog 250 neprofitnih stanovanj v najem. Direktor sklada Sašo Rink je pojasnil, da bodo upravičence, ki bodo na razpisu uspešni, v stanovanja vselili v letih 2017, 2018 in celo 2019. Sklad bo med upravičence razdeljeval izpraznjena občinska in skladova stanovanja ter stanovanja, ki jih bo sklad v tem času bodisi kupil bodisi zgradil sam.

Zainteresirani občani bodo imeli do 28. oktobra čas, da se prijavijo na razpis. Rink je povedal, da nameravajo od 250 razpisanih stanovanj predvidoma 175 nameniti neprofitnemu najemu brez plačila lastne udeležbe in varščine. Preostalih 75 stanovanj pa bodo namenili za oddajo tistim prosilcem, ki presegajo predpisano mejo dohodka in so zavezani plačati varščino in lastno udeležbo. Lastna udeležba zajema 10 odstotkov vrednosti neprofitnega stanovanja in sklad jo najemniku vrne po desetih letih z dvoodstotno obrestno mero, je razvidno iz razpisa.

Sklad bo s tem razpisom oddal 15 stanovanj, prilagojenih potrebam invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, 6 stanovanj, ki so prilagojena slepim in gluhim osebam, in 40 stanovanj, ki so primerna za samske osebe.

Poleg 250 neprofitnih stanovanj bo sklad na tokratnem razpisu »ponudil še tržna stanovanja v najem za določen čas, predvidoma za dobo 20 let«, je napovedal Rink. Pojasnil je, da bo sklad ta stanovanja poskušal pridobiti po modelu javno-zasebnega partnerstva. Sklad bo namreč poskusil od lastnikov tržnih stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana dolgoročno najeti primerna stanovanja, ki jih bo nato oddal v najem upravičencem do neprofitnih stanovanj, ki niso zbrali dovolj točk za pridobitev javnega najemnega stanovanja. Pri tem je Rink poudaril, da se bodo upravičenci morali strinjati s takšnim načinom reševanja svoje bivanjske stiske.

Tudi najemniki teh stanovanj bodo skladu plačevali neprofitno najemnino, vendar bodo morali na začetku plačati še varščino v višini šestih neprofitnih najemnin. Sklad pa bo lastnikom teh stanovanj plačeval nadomestilo v višini dogovorjene tržne najemnine. Na zadnjem vabilu lastnikom za izročitev najemnih stanovanj ljubljanskemu skladu je slednji predpisal, da tržna najemnina v teh stanovanjih ne sme presegati 7,5 evra na kvadratni meter stanovanja.