Ob Parmovi ulici bi v prihodnosti lahko zraslo kar približno 550 novih stanovanj, kaže občinski podrobni prostorski načrt, ki ga bodo ljubljanski mestni svetniki potrjevali na septembrski seji. Območje, ki je zdaj že precej degradirano, leži znotraj Kurilniške, Parmove ulice, ulice Bežigrad ter med Železniškim muzejem in islamskim versko-kulturnim centrom.

Energoplan prodaja svoje nepremičnine

Južni del tega območja ob Kurilniški ulici je pretežno v lasti družbe Energoplan, ki je trenutno v prisilni poravnavi, osrednji del je last države, na severnem delu območja pa so zemljišča v lasti več družb. Pobudo za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je dala družba Energoplan.

A kot je povedal glavni izvršni direktor družbe Oktavijan Aram, gre za pobudo iz leta 2008, ko je družba imela drugo vodstvo. »Zakaj so se takrat v družbi Energoplan tako odločili, niti ni več relevantno, je pa tako za lastnike zemljišč kot za širšo javnost pomembno, da je urbanizem urejen, saj lahko na njegovi podlagi nekoliko predvidevajo urbanizacijsko dogajanje v prihodnosti,« je povedal Aram, ki je dejal, da si Energoplan trenutno prizadeva prodati svoje nepremičnine.

Predviden tudi vrtec s petimi oddelki

K pripravi prostorskega načrta se je pozneje priključilo še ministrstvo za pravosodje, saj je država lastnica objekta na Parmovi 33, so zapisali na občini. V omenjenemu objektu sta imela sedež tržni in delovni inšpektorat. A ker je gradbena inšpekcija presodila, da je ta objekt dotrajan in celo nevaren, je država morala omenjena inšpektorata izseliti. To je storila jeseni leta 2014 pod grožnjo gradbene inšpekcije, da bo sicer državo kaznovala z globo v višini 125.000 evrov. Inšpektorat je celo odredil, da mora država porušiti objekt, zato je ministrstvo novembra 2014 pridobilo gradbeno dovoljenje za rušitev. A do zdaj se tega niso lotili zaradi »pomanjkanja proračunskih sredstev za ta namen«. Ker se bo gradbeno dovoljenje izteklo novembra letos, država pa namerava objekt porušiti prihodnje leto, bo zaprosila za podaljšanje veljavnosti dovoljenja, so razkrili na pravosodnem ministrstvu.

Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta poleg rušitve državne stavbe na naslovu Parmova 33 predvideva rušenje vseh preostalih zgradb na tem območju. Ostaja le stanovanjski blok na Parmovi 47. V bližini slednjega prostorski načrt predvideva tudi gradnjo vrtca s petimi oddelki.

Najvišje stavbe bodo lahko visoke 52,5 metra

Na območju, ki je pretežno v lasti Energoplana, dopolnjeni osnutek predvideva gradnjo 330 stanovanj v več objektih. Ravno na tem območju osnutek dovoljuje tudi najvišje stavbe. Te bodo lahko segale do največ 52,5 metra v višino. Od tam naprej se bodo stavbe nižale. Poleg stanovanj naj bi bila dovoljena tudi ureditev poslovnih prostorov. »Na parcelah v lasti Republike Slovenije sta dopustni dve možnosti namenske rabe, in sicer gradnja stanovanj v deležu 70 odstotkov površin ali samo poslovne površine. Načeloma se predvideva izgradnja poslovnih površin za potrebe državne uprave,« so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Dopolnjeni osnutek bi na zemljiščih države sicer dovolil gradnjo do 150 stanovanj.

Parkiranje je večinoma predvideno v podzemnih garažah, stanovalci bloka na Parmovi 47 pa bi parkirne prostore dobili ob bloku. Dopolnjeni osnutek parkiranje na površini predvideva tudi v bližini novega vrtca, javni parkirni prostori pa naj bi bili urejeni tudi ob rekonstruirani Parmovi ulici.