Bolj ko se bliža jesen, ko naj bi vlada prižgala zeleno luč za umestitev severnega dela trase tretje razvojne osi, ki bi Šaleško in tudi Koroško približala osrednjemu delu Slovenije in glavnemu mestu, glasnejši so člani civilnih iniciativ v občinah Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki in aktivnejši pri dokazovanju, da je trasa od Šentruperta do Velenja, tako imenovana F2-2, neprimerna in predraga.

»Civilne iniciative želijo z različnimi argumenti diskreditirati odločitev stroke v zvezi z načrti za zgraditev tretje razvojne osi. Zavedamo se, da takšni posegi v okolje zahtevajo določene žrtve, a naj za primerjavo povemo, da je Šaleška dolina za tretjinski prispevek k energetski samooskrbi Slovenije žrtvovala precej več kmetijskih zemljišč,« na navedbe združenih civilnih iniciativ odgovarjajo v Mestni občini Velenje. Navajajo še, da površina rodovitne zemlje, ki bi bila uničena zaradi gradnje tretje osi po trasi F2-2, dosega komaj tretjino površine Velenjskega jezera.

»Želimo torej spomniti, da je traso F2-2 od Velenja do Šentruperta kot najprimernejšo izbrala in potrdila Vlada Republike Slovenije, ki je strokovno presojala več različic. Finančno oceno za gradnjo trase F2-2 pa je predstavilo ministrstvo za okolje in prostor, ki vodi postopek umeščanja,« so poudarili v Velenju. In še, da se običajno pri projektih, s katerimi je določena končna umestitev predvidenih posegov v prostor, v postopku sprejemanja skušajo uveljaviti različni osebni in prostorski interesi. Izražajo se prek iniciativ različnih vrst, s podporo strokovnjakov, ki se predstavljajo kot objektivni in dajejo vtis, da delajo v javnem interesu.

»Pa pogosto ni tako. Poudarjanje zgolj določenih vidikov, pretiravanje s številkami, neupoštevanje realnih dejstev, pri čemer pa zamolčijo argumente, ki jim niso v prid, je samo nekaj taktik, ki jih te skupine za obrambo lastnih interesov brezkompromisno uporabljajo v medijskih objavah,« so še poudarili na velenjski občini. Pričakujejo aktivno sodelovanje lokalne skupnosti pri nadaljnjih postopkih, ki naj bi pripeljali do čimprejšnjega začetka gradnje državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Traso so optimizirali v 60 odstotkih

Trasa od Šentruperta do Velenja za Savinjsko in Šaleško dolino pomeni, da se bo bistveno izboljšala prometna povezava z drugimi regijami, prav tako pa je to osnova za nadaljnji gospodarski razvoj regije.

»Pomembna je tudi povezava turističnih krajev regije z drugimi, prav tako pa bi se obstoječa prometnica Velenje–Arja vas precej razbremenila. Ne nazadnje so že izpeljani tudi postopki seznanitve javnosti, javne obravnave in optimizacije trase, zato je trasa F2-2 tudi najhitreje izvedljiva,« poudarjajo v Velenju. Dodajajo, da bi se morali vsi zavedati, da vsako leto, ki ga izgubimo do zgraditve tretje razvojne osi, pomeni ogromno gospodarsko škodo za enega od največjih slovenskih izvoznikov, družbo Gorenje, in številne druge uspešne družbe.

Velenjčanom pa se zdi tudi nesprejemljivo, da nekateri umeščanje trase primerjajo z gradnjo bloka šest šoštanjske termoelektrarne in poskušajo s tem argumentom diskreditirati vso Šaleško dolino. Kot so na ministrstvu že večkrat poudarili, so v primerjavi s prvotnim predlogom celotno traso, glede na pripombe, ki so jih dobili po lanskih javnih razgrnitvah, optimizirali v kar 60 odstotkih, bistveno manjši pa je zdaj tudi poseg na kmetijska zemljišča, saj se trasa odmika od poselitev.