Dobrih sedem let mineva, odkar se je šentjernejska občinska uprava zaradi prostorske stiske preselila v najete prostore na Prvomajski 3a. Trietažno stavbo v središču mesta je leta 2006 zgradila Probanka leasing. Poleg občine so prostore v njej zasedle še lekarna, pošta in policija. Najemno pogodbo je leta 2008 s Probanko sklenil tedanji župan Franc Hudoklin, letos pa se je izkazalo, da naj bi bila najemnina previsoka. Poleg tega je stavba zdaj v rokah DUTB, ki jo želi čim prej prodati.

»Z DUTB se dogovarjamo za odkup teh prostorov. Že doslej smo z najemninami plačali več, kot je njihova ocenjena vrednost, pa še vedno nismo lastniki. Zato menimo, da smo oškodovani. Verjamemo pa, da bomo z DUTB uspeli doseči dogovor, ki bo sprejemljiv za obe strani, da torej občina postane lastnica prostorov in da se del plačane najemnine upošteva v kupnino,« pravi šentjernejski župan Radko Luzar. Po njegovih besedah je občina doslej za najem prostorov in opreme plačala že več kot 600.000 evrov, medtem ko je ocenjena vrednost 550.000 evrov.

Plačevali šest tisočakov na mesec

Nekdanji župan Hudoklin je najemno pogodbo za nedoločen čas sklenil avgusta 2008, izvrševati se je začela decembra istega leta. Višina najemnine po pogodbi za 680 kvadratnih metrov prostorov je znašala nekaj manj kot 6500 evrov mesečno, poleg tega je občina plačevala stroške obratovanja in tudi stroške zavarovanja, investicijskega vzdrževanja, varovanja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. S prvim aneksom februarja 2012 se je najemnina celo nekoliko zvišala, čez dva meseca pa so jo z novim aneksom znižali pod 6000 evrov.

Toda novo občinsko vodstvo je menilo, da je tudi ta previsoka. Februarja 2015 mu je s tretjim aneksom uspelo znižati najemnino na nekaj manj kot 2500 evrov mesečno, vendar pod pogojem, da v 16 mesecih občina najde kupca oziroma najemnika. Konec junija letos je ta rok potekel, kupca pa občina ni našla. Medtem je družba Probanka leasing in z njo stavba prešla v roke DUTB.

Da bi ugotovili, če oziroma v kolikšni meri ima pogodba škodljive posledice za občino, je ta pri odvetniški družbi Matoz naročila pregled samega postopka sklepanja pogodbe. Iz poročila je med drugim razvidno, da je po oceni sodnega cenilca – izvedenca za gradbeno stroko občina za poslovne prostore vse do sklenitve tretjega aneksa februarja lani vsak mesec plačala vsaj za 2000 evrov previsoko najemnino.

Hudoklin: Tak je bil sklep občinskega sveta

Občina je po odvetniku že vložila tožbo zaradi ničnosti pogodbe. »Pogodba je bila za občino pristranska. V zemljiško knjigo smo tudi dali zaznamek, da smo pri prodaji stranka v postopku. Je pa res, da ti mlini meljejo počasi,« pravi Luzar. Ob tem dodaja, da ponovna selitev občinskih služb zaradi visokih stroškov ne pride v poštev. »Poleg tega ne bi bili več stranka v postopku in lahko bi se zgodilo, da bi 'vlak odpeljal'. Predkupne pravice pa tudi zdaj nimamo, ker ni definirana v pogodbi.«

Nekdanji župan Hud0klin na očitke o negospodarnem ravnanju odgovarja, da je zgolj sledil sklepu občinskega sveta. »Poleg tega smo šli v najem tudi na podlagi potrdila ministrstva za finance, ki nam je odobrilo kredite.« Kot pravi, se jim je cena najema seveda zdela visoka. »A taka je takrat pač bila. Do novih prostorov smo morali priti, saj je bil tak sklep občinskega sveta. Seveda bi bilo najbolje, če bi prostore lahko kupili, vendar denarja za to takrat nismo imeli.«