Po 21 dneh brez vodstva je javni zavod Triglavski narodni park dobil vršilca dolžnosti direktorja. Vlada je včeraj na to mesto imenovala dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja dr. Bogomila Breznika. Tokrat sme delo vršilca dolžnosti opravljati do imenovanja direktorja oziroma največ eno leto – do 20. julija 2017.

Razpis za direktorja omenjenega zavoda je ministrstvo za okolje in prostor objavilo že sredi februarja letos, so zapisali na vladi, ker se je aprila Brezniku iztekal mandat. Na razpis je prispelo devet prijav, komisija pa je pregledala vse prispele vloge in ugotovila, da štirje kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta. Vendar pa novega direktorja niso izbrali, zato so Brezniku do konca junija podaljšali mandat vršilca dolžnosti. Ko se mu je iztekel, mu je prenehalo tudi delovno razmerje v zavodu.

Pri Breznikovem imenovanju za vršilca dolžnosti tega javnega zavoda pa se je zapletlo že lani, ko se je iztekal mandat tedanjega vršilca dolžnosti Petra Skoberneta. Breznikovemu imenovanju je svet zavoda ostro nasprotoval, saj mu je očital nepoznavanje območja parka in njegovega delovanja. Po novem zakonu o TNP namreč mnenje sveta zavoda o kandidatu za direktorja ni več zavezujoče, kot je bilo po stari zakonodaji. Vlada se je tako lani odločila, da Breznika vseeno imenuje na čelo javnega zavoda TNP, vendar ne kot direktorja s polnim mandatom, temveč kot vršilca dolžnosti direktorja za največ leto dni, tako kot tokrat.