Vlada je torej mirno zaobšla mnenje sveta javnega zavoda, v katerem je največ predstavnikov lokalnih skupnosti, kar pa se ni zgodilo prvič. Že takrat so številni svetniki razmišljali o odstopu, o čemer se je na vnovični seji govorilo tudi včeraj. Zanimivo, včerajšnja seja sveta zavoda TNP bi morala biti že konec maja, a so jo prestavili zaradi napovedane nesklepčnosti, kar se je sicer zgodilo prvič v tem mandatu. Tudi na včerajšnjo sejo je prišlo le 12 svetnikov, sedem pa se jih je opravičilo. To gre torej razumeti tudi kot nekakšen tihi protest zaradi odločitev vlade.

Na včerajšnji seji je bila prva točka dnevnega reda prav razprava glede imenovanja vršilca dolžnosti direktorja, medtem ko so morda mnogo pomembnejšo temo, ki zadeva finančno stanje zavoda, umaknili, saj uprava za to točko ni pripravila gradiva. Vršilec dolžnosti direktorja Bogomil Breznik je sicer povedal, da je manko denarja velik in da je finančno stanje kritično. »Ministrstvu za okolje in prostor smo poslali program dela, ki pa je predvidel izgubo, zato ga je ministrstvo zavrnilo. Potrebujemo 200.000 evrov dodatnega denarja, ki manjka za plače in osnovne materialne stroške. Trenutno TNP nima niti za svinčnik in papir,« je dejal Breznik. Svetniki so včeraj pričakovali tudi predstavnika vlade, a ni bilo nikogar, saj so iz kabineta pristojne okoljske ministrice nameravali nekoga poslati na sklicano sejo konec maja, ki je bila zaradi nesklepčnosti preklicana, ne nazadnje pa se tudi za včerajšnjo ni vedelo, ali bo sploh sklepčna.

Predsednik sveta zavoda dr. Darij Krajčič je preostale člane sveta sicer povprašal o smiselnosti njihovega dela do konca mandata, ki se izteče konec leta, a so se prisotni odločili, da ne glede na vse dokončajo mandat. So pa po krajši razpravi, v kateri so ugotovili, da državi ne pomenijo prav ničesar, na predlog predstavnika občine Bohinj Pavla Zalokarja izglasovali sklep, da pozivajo vlado, da pripravi ustrezne spremembe zakona o TNP, ki bo vendarle dajal več pristojnosti svetu zavoda, se pravi tistim ljudem, ki predstavljajo lokalne skupnosti, v katerih je TNP, in torej tudi njihove prebivalce.