Ob prejetju nagrade je mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja Tehnološkega parka Ljubljana izpostavila, da »Tehnološki park Ljubljana, kot največji slovenski tehnološki park od ustanovitve leta 1995 naprej krepi svoje mednarodno delovanje in prepoznavnost z zasledovanjem glavnega cilja: biti mednarodno prepoznavno podporno okolje in poslovno središče za razmah globalno konkurenčnega, inovativnega in visoko tehnološkega start up podjetništva. S podelitvijo tega prestižnega priznanja smo prejeli potrditev za vsa naša prizadevanja in delovanja na področju spodbujanja in krepitve podjetništva tako doma, kot v svetu!«

Tehnološki park Ljubljana lastno mednarodno dejavnost krepi s proaktivnim pristopom pri iskanju in vzpostavljanju mednarodnih projektnih konzorcijev. Do zdaj so bili del 20 mednarodnih konzorcijev, v katerih je v povprečju sodelovalo 6 mednarodnih partnerjev s področja spodbujanja podjetništva – tehnološki parki, inkubatorji, centri znanja, raziskovalni inštituti, itd. Letos so na novo potrdili sodelovanje z lastnim vsebinskim prispevkom v 14-ih mednarodnih projektnih konzorcijih, katerih namen je krepitev kompetenc in zagotavljanje najnovejših in sodobnih storitev podjetnikom z visoko dodano vrednostjo in potencialom za prodor na mednarodne trge.

Dodatno je za podjetja park tudi točka za dostop do tujih trgov. Tako se bodo predstavniki Tehnološkega parka Ljubljana v okviru slovenske delegacije, ki jo je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter SPIRIT Slovenija, udeležili dogodka Knowledge Expa 2014 v Indiji, ki se bo odvijal med 20. in 22. novembrom. Na Expu bodo predstavili dobro prakso s področja vzpostavitve podpornega podjetniškega ekosistema ter nadaljnje okrepili poslovne vezi z Indijo.