Slovenijo vsako leto prečka okoli 90.000 avtodomov, večinoma seveda iz tujine, kar pomeni velik turistični potencial. Po besedah Jureta Kostanjška iz AMZS gre za zelo hvaležne uporabnike cest, goste, ki jim ni pomembna hitrost, ampak uživajo v vožnji, iščejo manj izpostavljene poti. Toda kako takšne goste, ki večinoma potujejo skozi Slovenijo proti hrvaški obali, zadržati pri nas dlje kot zgolj kakšen dan?

Najprej jim moramo ponuditi osnovno oskrbo, to je primerno urejena postajališča, pravi Petra Krnc, koordinatorica projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, ki je začel nastajati pred dvema letoma v majhni dolenjski občini Mirna. Vseh 55 slovenskih občin, ki so z Mirno kot nosilno občino že podpisale pogodbo o vključitvi v projekt in sofinanciranju, se je zavezalo, da bo do konca leta 2018 vsaka uredila vsaj eno postajališče s standardno kakovostno oskrbo.

Slovenija avtodomom prijazna država

Trenutno je po Sloveniji 95 lokacij, na katerih se lahko popotnik z avtodomom ustavi in varno prenoči, bodisi v kampih, pri turističnih kmetijah, v mestih in na drugih zanimivih točkah, od tega je na 24 lokacijah na voljo popolna oskrba z možnostjo priklopa na elektriko, oskrbe s pitno vodo, izpusta odpadne vode, praznjenja in čiščenja WC-kasete.

»Skupaj s partnerji, to so Adria mobil, AMZS in Caravaning club Slovenija, iščemo priložnosti, da postane Slovenija avtodomom prijazna destinacija. To želimo doseči prek ureditve infrastrukture, pregleda bogate slovenske turistične ponudbe, z namigi za izlete ter skupno promocijo pod enotno tržno znamko v tujini in doma. Popotnike želimo prepričati, da je Slovenijo vredno raziskati od blizu,« dodaja Krnčeva.

V Evropi z avtodomi potuje okoli deset milijonov ljudi na leto. Snovalci projekta želijo v petih letih s promocijo in skupnim nastopom na trgu odstotek teh turistov prepričati, da pridejo v Slovenijo in tu ostanejo deset dni. Glede na to, da avtodomarji v povprečju porabijo v lokalnem okolju 50 evrov na dan na osebo, bi to pomenilo 50 milijonov evrov oziroma okoli osem milijonov evrov DDV na leto v državni proračun, so izračunali snovalci projekta. In če bi projekt finančno podprla tudi država, za zdaj namreč občine same ali pa zasebni investitorji financirajo postavitev postajališč za avtodome, bi se naložba povrnila že v prvem letu po dosegu zastavljenega cilja.

»Občino Mirna je projekt prerasel«

Država priznava, da gre za izjemen projekt, ki ga že zdaj ocenjuje za zelo uspešnega, vendar o sofinanciranju za zdaj še ne razmišlja. Tako je bilo vsaj razbrati iz besed Eve Štravs Podlogar, direktorice direktorata za turizem, na včerajšnjem srečanju občin partneric projekta.

»Letos na sejmu v Stuttgartu je že bila vzpostavljena določena sinergija v promocijskem smislu, Slovenska turistična organizacija je sodelovala pri predstavitvi mreže postajališč. Osebno menim, da je to pravi način, torej najprej prepoznati skupno željo na terenu in jo nato podpreti. Skupaj s podjetjem, kot je Adria mobil, ki svoje avtodome prodaja na najpomembnejših evropskih trgih, lahko prav gotovo zagotovimo še dodatno sinergijo.«

Vrednost ureditve postajališča z vso potrebno oskrbo se po besedah župana Mirne Dušana Skerbiša giblje med 20.000 in 30.000 evri. Na Mirni naj bi prvo urejeno postajališče, enakovredno tistim po Evropi, kjer jih je že 15.000, dobili še letos. Nekatere občine denar zagotovijo iz proračuna, druge si pomagajo z razpisi, ponekod so investitorji zasebniki, tudi javni zavodi. Kot napoveduje Skerbiš, naj bi upravljanje projekta morda že v prihodnjem letu prevzeli razvojni centri, kajti »občino Mirna je projekt prerasel. Želimo pa si, da se razvija naprej in da se poiščejo tudi druge možnosti financiranja.«