Gradnja na območju Plečnikovega stadiona, ki vključuje gradnjo stolpnice, treh poslovnih objektov in samega stadiona, naj bi po najnovejših načrtih družbe Bežigrajski športni park (BŠP) trajala 89 mesecev oziroma skoraj sedem let in pol. BŠP, ki ga vodi poslovnež Joc Pečečnik, se je za tak korak odločil, ker je moral v času gradnje obremenitve okolja s hrupom zmanjšati toliko, da hrup ne bi presegal dovoljene stopnje varstva pred hrupom.

Tri zime bodo morali prekiniti izkopavanje

Na ta račun se je družba zavezala, da bodo dela na gradbišču tekla samo pet dni na teden in le osem ur na dan. Vodja projekta Bežigrajski športni park Maja Štefula je povedala še, da bo na račun teh ukrepov dnevno manjše število tovornjakov na tem območju, hkrati pa poudarila, da bodo uporabili tudi vse že do sedaj predvidene ukrepe: »Gradbišče bo obdano s protihrupno ograjo, uporabljeni bodo sodobni tihi stroji, tovornjaki bodo zapuščali gradbišče šele po prečkanju pralne steze in podobno«. Ker decembra, januarja in februarja ne bodo smeli kopati zaradi že tako visokih vsebnosti prašnih delcev v zraku, bo moral investitor kar tri zime prekiniti izkop in pilotiranje. Za komentar smo vprašali tudi eno izmed predstavnic bližnjih Fondovih blokov Karmen Stariha, ki pa je dejala, da o teh namerah niso bili še obveščeni, zato jih še ne more komentirati.

Štefulova je zagotovila, da so vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z navedenimi dopolnitvami agenciji za okolje posredovali ravno včeraj. Agencija za okolje je namreč po sodbi upravnega sodišča morala ponovno začeti postopek odločanja o izdaji okoljevarstvenega soglasja. Slednjega si Bežigrajski športni park prizadeva pridobiti že od decembra 2010. Sprva je Agencija RS za okolje soglasje izdala, a je okoljsko ministrstvo po pritožbi sosedov iz Fondovih blokov soglasje razveljavilo. V vnovičnem odločanju je agencija zavrnila izdajo soglasja zaradi prekomernih obremenitev okolja s hrupom, a se je BŠP pritožil. Tudi v tretje je Agencija RS za okolje zavrnila izdajo soglasja, ministrstvo za okolje in prostor pa je potrdilo njeno odločitev, a je BŠP razveljavitev odločitve dosegel preko upravnega sodišča.

Najprej bodo prenovili spomeniško zaščitene objekte

A tudi če bo družba Bežigrajski športni park sedaj vendarle dobila okoljevarstveno soglasje, to še ne pomeni, da bo imela odprto pot do gradbenega dovoljenja. Fondovci namreč na sodišču še vedno vodijo bitko z Mestno občino Ljubljana o lastništvu zemljišča med Plečnikovim stadionom in Koroško ulico. Dokler ta spor ne bo pravnomočno rešen, ni pričakovati, da bo upravna enota izdala gradbeno dovoljenje.

Ko pa bo Bežigrajski športni park lahko začel graditi, se bo družba po napovedih Štefulove najprej lotila prenove spomeniško zavarovanih delov Plečnikovega stadiona. In sicer bodo v prvi fazi prenovili glorieto in stebriščno lopo ob Dunajski cesti, hkrati pa bodo območje ogradili s protihrupno ograjo, v drugi fazi pa bo na vrsto prišlo pilotiranje in izkop gradbene jame.