Na agenciji so zapisali, da nameravani poseg ni skladen s predpisi o varstvu okolja, natančneje z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. "Investitor s predloženim poročilom o vplivih na okolje, ki ga je v postopku sam predložil, ni uspel izkazati, da bodo emisije hrupa v času gradnje pod mejnimi vrednostmi," so pojasnili in dodali, da bi presežene mejne vrednosti hrupa prizadele območja oziroma naselja, ki sodijo v eno najvišjih varstvenih območij pred hrupom.

Družba Bežigrajski športni park (BŠP) je okoljevarstveno soglasje za omenjeni projekt prvič dobila maja 2012. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je nato novembra istega leta soglasje po pritožbi predstavnikov koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje Agenciji RS za okolje (Arso).

Arso je v ponovnem postopku zavrnil zahtevek BŠP za izdajo soglasja, vendar pa je pristojno ministrstvo junija letos nato odločbo agencije, s katero so zavrnili izdajo soglasja, odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

V ponedeljek še mestni svetniki

Ljubljanski mestni svetniki bodo sicer na seji v ponedeljek odločali o ponovnem podaljšanju pogodbe družbe Bežigrajski športni park, ki so jo ustanovile ljubljanska občina, GSA poslovno svetovanje in Olimpijski komite Slovenije z namenom obnove Plečnikovega stadiona. Pogodbo vsako leto podaljšujejo, ker družba BŠP še ni dobila gradbenega dovoljenja.

Lani so rok za realizacijo projekta podaljšali do 3. oktobra letos, tokrat pa ponovno predlagajo enoletno podaljšanje. V gradivo za sejo mestnega sveta so zapisali, da se lahko z veliko gotovostjo trdi, da bosta do takrat za projekt izgradnje BŠP pridobljeni še manjkajoči gradbeni dovoljenji.