Na svetovnih finančnih trgih ponovno buri duhove FED, saj je razpoloženje vlagateljev pod vplivom pričakovanj, da bi lahko ameriški centralni bankirji že v juniju zvišali obrestno mero. Cene surove nafte se posledično nižajo zaradi močnejšega dolarja, ki ga ravno obeti glede zvišanja ključne obrestne mere v ZDA zvišujejo. V zraku medtem visi tudi izid junijskega referenduma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije.

Nekatere slovenske družbe so z objavami rezultatov poslovanja za prvo četrtletje letošnjega leta presenetile, med njimi je bila družba Gorenje, ki jo je prvo četrtletje zaznamovala rast prodaje in dobička. Okrepili so prodajo inovativnih aparatov in izdelkov pod premijskimi blagovnimi znamkami ter povečali prodajo zunaj Evrope. Dobro poslovanje Skupine Gorenje iz zadnjega četrtletja leta 2015 se je nadaljevalo v prvem četrtletju leta 2016, ki so ga zaključili s 6,8 milijona evrov dobička iz poslovanja in 0,6 milijona evrov čistega dobička, kar je bistveno bolje kot v lanskem prvem četrtletju. Obdobje so pozitivno zaznamovale visoke rasti prodaje velikih in malih gospodinjskih aparatov ter ugodne spremembe v strukturi prodaje, tako z vidika blagovnih znamk in izdelkov kot geografsko. Ustvarili so 6,5 odstotka več prihodkov in skoraj 52 odstotkov več dobička iz poslovanja.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih letošnjega leta realizirala kosmati poslovni izid v višini 85,8 milijona evrov, kar je 4 odstotke več kot v enakem obdobju leta 2015. Realizirala je čisti poslovni izid v višini 14 milijonov evrov, kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2015.

Čisti dobiček skupine Krka je znašal 40,2 milijona evrov in je bil 27 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti dobiček družbe Krka pa 32,8 milijona evrov in je bil 34 odstotkov manjši od primerljivega lanskega dobička. Na manjši čisti dobiček skupine Krka in družbe Krka glede na primerljivo obdobje lanskega leta so vplivali finančni odhodki v obliki spremembe poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov. V prvem četrtletju lanskega leta so bile tudi večje neto pozitivne tečajne razlike kot letošnje leto, ki so nastale zaradi krepitve ruskega rublja in so v tistem obdobju povečale finančne prihodke.

Pozavarovalnici Sava je v prvem četrtletju leta dobiček upadel za 29 odstotkov, vendar po oceni uprave načrtovani rezultat za letošnje leto, ki obsega 33,4 milijona evrov dobička, ni ogrožen.

Skupina Zavarovalnica Triglav pa je v prvih treh mesecih ustvarila 22,6 milijona evrov čistega dobička oziroma 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta.