Predlagam, da na sejo povabite še naslednje: g. Kalana in Šuštarja, pilota, ki sta dne 28. junija 1991 z gazelo prešla na našo stran. Ela Rijavca, načelnika MSNZ (manevrske strukture) Ljubljanske pokrajine, v času MSNZ najtesnejšega sodelavca Toneta Krkoviča, tudi strica Tonija Mrlaka. Andreja Lovšina, takratnega direktorja Voma (vojaške obveščevalne službe). Toneta Peinkiherja, vodjo obveščevalnega oddelka Voma. Jelka Kacina, do maja 1991 namestnika ministra za obrambo, nato ministra za informiranje. Francija Žnidaršiča, do maja 1991 šefa kontraobveščevalnega oddelka Voma. Bojana Babiča, v času Mrlakove sestrelitve šefa kontraobveščevalnega oddelka Voma. Glede na dejstvo, da je bila 18. marca 1991 ustanovljena Republiška koordinacija, bi povabil še Igorja Bavčarja in vodjo podkoordinacije za Ljubljansko pokrajino Marjana Starca. Zaradi stvarne in krajevne pristojnosti vodenja in poveljevanja je nujno povabiti še takratnega poveljnika Ljubljanske pokrajine TO (teritorialne obrambe) g. Miha Butaro.

Po podatkih, ki jih imam, je sestreljeni pilot Toni Mrlak obravnavan kot pripadnik TO RS in s tem zvezi je treba tudi njegovi vdovi Emiliji Mrlak ponuditi vso pravno in strokovno pomoč s ciljem, da se ugotovi resnično stanje tragičnega dogodka. Že iz pietete bi bilo treba na sejo odbora povabiti tudi vdovo, go. Emilijo Mrlak.

V smislu demokratičnega in pošteno vodenega odbora za obrambo, v katerega tudi verjamem, s spoštovanjem.

Vid Drašček, Vrhnika.