Gimnazija Kranj je velika šola. V »najboljših« časih jo je obiskovalo okoli 1200 dijakov, sedaj se jih šola 940. Izvajamo gimnazijski program, mednarodno maturo, maturitetni tečaj in izobraževanje odraslih. Največja pridobitev v zadnjih letih je vsekakor pridobitev programa mednarodne mature, s katerim gorenjskim dijakom omogočamo enake pogoje, kot jih imajo v Ljubljani in Mariboru. V program mednarodne mature se lahko vpiše dijak, ki je uspešno dokončal drugi letnik vsaj s prav dobrim uspehom in če zadosti tudi dodatnim vpisnim kriterijem. Zanimanje za program je veliko že med našimi dijaki, seveda se pa nanj prijavljajo tudi dijaki drugih gimnazij. Program omogoča, da so njegovi slušatelji odlično pripravljeni za najzahtevnejše študije doma in v tujini.

Naša osnovna dejavnost je trening možganov. Delamo še marsikaj, toda vse drugo je podrejeno osnovni dejavnosti. Na tak način dijake pripravimo na uspešen študij in jih opremimo z orodji, ki jim bodo v pomoč vse življenje. Rezultati na maturi ter tekmovanjih in uspešnost naših dijakov pri študiju nam dokazujejo, da delamo res dobro. Pri tem nam pomaga že sama velikost šole, saj nam omogoča, da dijake razdelimo po interesih – dijaki izbirajo med paketi. Ponujamo 6 tujih jezikov in pri maturi vse splošnoizobraževalne predmete. Velikost nam omogoča, da ne samo ponujamo, ampak da tudi izvajamo vse ponujeno, ne glede na število interesentov (ki pa mora biti večje od 0). Pomaga nam tudi lega šole, saj smo edina srednja šola, ki se je obdržala v središču mesta. Kranj ima eno najsodobnejših knjižnic v Sloveniji, sedež Gorenjskega muzeja z mnogimi razstavnimi prostori, Prešernovo gledališče, Klub Openlab ipd., in vse to v bližini šole.

Verjamem, da nam pomaga tudi tradicija. Toliko znanja, hotenj, veselja in mladosti je šlo skozi to šolo, da mora to pomagati tudi trenutni generaciji. Jaz verjamem v to.

Veča 12–13