V občini Domžale, kjer je v vrtce vključenih približno 1700 otrok, so zadnja leta veliko vlagali v gradnjo novih ter obnovitev in širitev starih vrtcev. Z dodatnimi zmogljivostmi in s pomočjo zasebnega vrtca s koncesijo jim je lani povsem uspelo ukrotiti prostorsko stisko. Ta se je še pred slabim desetletjem zdela nerešljiva, saj je jeseni pred vrati prenatrpanih vrtcev ostajalo tudi do 300 otrok.

Razpisali koncesijo

Kako bo v občini z visokim naravnim prirastom in priljubljenim krajem priseljevanja mladih družin to jesen, za zdaj na občini ne želijo napovedovati. Brez zadrege pa dodajajo, da je stanje na področju predšolske vzgoje trenutno primerno urejeno oziroma ga primerno urejajo. »Na vprašanje, kaj bo jeseni, bo odgovoril javni vpis obeh javnih vrtcev, ki je v teku,« so pojasnili na občini in dodali, da si gradnje novega vrtca ob zniževanju povprečnine tudi ob ponovnem naraščanju potreb kmalu ne bodo več mogli privoščiti. So pa že razpisali koncesijo za izvajanje programa predšolske vzgoje za od 70 do 90 otrok. Koncesionar naj bi začel delati že s septembrom, občina mu bo koncesijo podelila za deset let. Izbirali ga bodo 17. marca, ko se izteče rok za oddajo ponudb. Izbrani koncesionar bo moral vseh deset let izvajati deveturni dnevni program, in sicer za ceno programa, ki velja tudi za oba domžalska javna vrtca. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki dejavnost opravlja daljši čas, ki bo varstvo ponudil na območju z najmanjšo pokritostjo in ima tudi daljše izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami. Zadnjo koncesijo so sicer v občini za dvanajst let podelili izbranemu ponudniku leta 2002.

Subvencijo prejema le en malček

Zgovoren podatek, kako uspešno so v Domžalah rešili nekdaj zelo perečo prostorsko stisko v vrtcih, je tudi to, da je v občini trenutno upravičen do občinske subvencije le en otrok. Po pravilniku o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke subvencije pripadajo otrokom s stalnim prebivališčem v občini, ki ne dobijo mesta v vrtcu. Subvencija v višini 20 odstotkov cene programa za otroke prvega starostnega obdobja trenutno znaša 84 evrov. Starši to pravico izgubijo, če odklonijo ponujeno prosto mesto v vrtcu.