Divjanje hudournikov in potokov oktobra 2014 je ogrožalo številne prebivalce v okolici Škofje Loke, zlasti v dolini Hrastnice. Neurje je povzročilo poplave, škodo so takrat ocenjevali na pet milijonov evrov in več. Včeraj so odgovorni z občine, predstavniki izvajalcev ter strokovnjaki za sanacijo z zadovoljstvom ugotovili, da je večina cest in vodotokov zdaj urejena.

»Pri tem velja, da je marsikje stanje celo boljše kot pred katastrofalnimi poplavami, in zato upamo, da bomo na koncu zmogli še kakih 300.000 evrov in skupaj z državo uredili vse, kar nam je še ostalo. Skupno smo porabili do zdaj dobrih 1,8 milijona evrov,« trdi župan Miha Ješe, ki je ob tem izpostavil dobro sodelovanje z izvajalci del, podjetjem VGP iz Kranja.

Stanje je bilo namreč po poplavah katastrofalno tako pri cestnih povezavah do manjših naselij oziroma posameznih domačij, še huje pa je bilo z vodotoki, ki so podivjali in ogrožali tudi življenja ljudi. Ker gre pri vodah in cestah tudi za nujno sodelovanje z državo, je slednja prispevala k urejanju razmer dve tretjini, občina pa iz proračuna preostanek denarja. Za mnoge prebivalce v okolici Škofje Loke pomenijo opravljeni sanacijski ukrepi tudi velik prispevek k varnosti, saj so bili ob divjanju voda pred dvema letoma in pol ogroženi oziroma odrezani od sveta.

Mnogo bolje so zdaj zgrajeni oziroma obnovljeni mostovi in tudi vodni prepusti, ki so ob poplavah 2014 zaradi velike količine različnega materiala in vode povzročili, da so se potoki razlili in ogrožali tudi stanovanjske objekte. Zaradi težkega terena so bile razmere za popravilo strug zahtevne, zdaj pa vsi pričakujejo od države, da bodo skupaj uredili še preostanek te zahtevne sanacije v zgornjem toku Hrastnice. Sicer pa so se v Škofji Loki in zlasti v Selški dolini soočili s težko naravno katastrofo tudi leta 2007, hudo pa je bilo tudi leta 2009. Po oceni odgovornih pa popravilo škode po takih poplavah pomeni marsikje tudi jamstvo, da se vsaj v tako hudi obliki ne bodo več ponovile, in prispeva k varnosti ljudi.