Finančni upniki Save so sredi februarja izglasovali, da bodo okoli 45 milijonov evrov terjatev pretvorili v lastniški delež. Njeni stoodstotni lastniki pa lahko postanejo po pravnomočno potrjeni prisiljeni poravnavi nad družbo, izhaja iz včeraj objavljenega zapisnika na Ajpesu. Predvideno je torej prestrukturiranje navadnih finančnih in zavarovanih terjatev in kot alternativna ponudba konverzija terjatev v osnovni kapital družbe, kar pomeni razlastitev sedanjih lastnikov. Prisilna poravnava ne bo vplivala na prednostne in navadne poslovne terjatve.

Načrt finančnega prestrukturiranja je na sodišče vložila skupina upnikov z luksemburškim skladom York na čelu. Iz načrta finančnega prestrukturiranja je razvidno, da so imeli upniki do Save za 228,2 milijona evrov zavarovanih terjatev, vendar vrednost zavarovanj znaša le 159 milijonov evrov. Razlika v višini 69 milijonov evrov terjatev se tako uvršča med navadne finančne terjatve. Teh je skupaj za skoraj 77 milijonov evrov.

Če bo prisilna poravnava potrjena, je predviden 90-odstotni odpis navadnih finančnih (nezavarovanih) terjatev, preostalih 10 odstotkov pa bo odplačanih v treh letih od pravnomočne potrditve prisilne poravnave.

Po prestrukturiranju o razvoju turizma

Finančno prestrukturiranje predvideva možnost statusnega preoblikovanja Save. Po koncu obdobja 2016–2019 bodo namreč imeli upniki, ki bodo takrat postali lastniki družbe, možnost odločati o morebitnem prihodnjem razvoju družbe oziroma turistične divizije ali pa bodo družbo dokončno likvidirali z odprodajo premoženja.

Upniki pod vodstvom luksemburškega sklada York – z njim soglaša tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) – v predlogu ponujajo možnost poplačila finančnih terjatev v višini 183,4 milijona evrov v delu, kjer Sava nastopa kot konsolidator strateških oziroma turističnih naložb (kot sta Sava Turizem in Hoteli Bernardin). Nestrateške naložbe so predvidene za odprodajo v dveh letih, z izkupičkom pa bi se poplačali finančni upniki.

Poleg finančnega prestrukturiranja se za Savo predvideva tudi poslovno prestrukturiranje. Gre za načrt zniževanja stroškov materiala, storitev in stroškov dela, predvideno je, da naj bi se stroški leta 2019 v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za polovico, Sava pa bi že prihodnje leto ustvarjala dobiček. V prihodnosti je možno tudi združevanje Save in hčerinske družbe Sava Turizem. Sodišče mora sicer odločati še o predlogih za prevzem vodenja poslov Save, ki sta ju ločeno vložila DUTB in sklad York. Sodišče bo oba obravnavalo hkrati, o njiju pa bo odločilo na podlagi mnenja upravitelja Leona Benigarja Tošiča in upniškega odbora.