»Prepričan sem, da lahko najdemo strateškega partnerja, vendar vlagatelja, ki bi ga hkrati zanimala tako bančništvo kot turizem, ni. Vsekakor pa obstajajo investitorji, ki bi jih zanimal vstop v našo bančno oziroma turistično divizijo,« je na včerajšnjem srečanju z mediji povedal predsednik uprave Save Matej Narat, ki ne izključuje možnosti, da bo delničarjem predlagal razdelitev holdinga na dve družbi.

Od leta 2011 je Sava poleg 44 milijonov obresti odplačala tudi za kar 86 milijonov evrov glavnice posojil, zaradi prodaje gumarske dejavnosti, nepremičninske dejavnosti, Term Maribor, Ljubljanskih mlekarn, energetike in nekaterih preostalih naložb pa se je zadolženost znižala na okoli 220 milijonov evrov. »Dodatnih posojil Sava ne potrebuje, prav tako pa ne pričakujemo, da bi pri morebitni dokapitalizaciji sodelovala država,« še pravi Narat in dodaja, da svoje obveznosti v zadnjih treh letih izpolnjujejo redno, likvidnostnih težav pa nimajo. Kljub temu kapital Save zaradi slabitev naložb vedno bolj kopni, usoda družbe pa je v rokah njenih upnikov. Največja upnica Save je od konca lanskega leta Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), na katero sta svoje terjatve že prenesli NLB in Nova KBM, po potrditvi načrta prestrukturiranja pa bo sledil tudi prenos terjatev Abanke Vipa.

Prav od DUTB bo v veliki meri tudi odvisno, ali bodo v Savi lahko sodelovali pri predvideni dokapitalizaciji Gorenjske banke, ki je v njeni polovični lasti. Koliko dodatnega kapitala bo Gorenjska banka sploh morala zbrati, za zdaj še ni znano. Kot pojasnjuje Narat, ki še ni opustil ideje o združitvi Abanke in Gorenjske banke, bi pri dokapitalizaciji deloma lahko sodelovala tudi Sava, vendar bi morale s tem soglašati tudi banke upnice. S temi se bodo morali v Savi že v kratkem začeti pogovarjati o novem reprogramiranju posojil, saj so se lani dogovorili zgolj za njihovo podaljšanje do konca letošnjega leta.

Zaradi prodaje blejskega golf igrišča pa se je opazneje izboljšala finančna slika Save Turizma, saj neto finančni dolg družbe za le še 4,5-krat presega letni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Sava Turizem se je z bankami upnicami lani prav tako dogovorila za dolgoročno reprogramiranje posojil, po katerem bo lahko letno za investicije namenila okoli 6,5 milijona evrov oziroma približno polovico EBITDA. Sava Turizem pa je pred dnevi še dodatno okrepila svojo zdravstveno dejavnost in kupila družbo Cardial, ki ima v lasti diagnostični center na Zaloški cesti v Ljubljani. Višine kupnine Narat ni želel razkriti, Cardial pa na letni ravni ustvari slab milijon evrov prihodkov. Zdravstvena dejavnost bo po napovedih Narata v prihodnjih letih eden izmed ključnih generatorjev rasti Save Turizma, že zdaj pa ta dejavnost prispeva okoli desetino celotnih prihodkov njihove turistične divizije. Večje sinergije pa Narat vidi tudi med Savo Turizmom in Istrabenz Turizmom ter Hoteli Bernardin, ki so prav tako v njihovi solasti. mp