Iz slabe banke so sporočili, da so na okrožnem sodišču v Ljubljani vložili zahtevo za prenos pooblastil z dolžnika na upnika, s čimer pridobi upravičenje odpoklicati celotno poslovodstvo družbe Sava d.d.

Sava d. d. je insolventna družba z negativnim kapitalom. Zaradi navedenega in dosedanjih neučinkovitih ukrepov prestrukturiranja je DUTB izgubila zaupanje v dosedanje vodstvo in njegovo sposobnost, da bi lahko vodilo prestrukturiranje holdinga. Ta poteza DUTB ne bo negativno vplivala na poslovanje delujočih družb v holdingu, kot sta Sava Turizem d.d. in Gorenjska banka d.d., so sporočili iz slabe banke. Cilj DUTB je, da bi v sodelovanju z ostalimi upniki imenovala novo strokovno poslovodstvo z ustreznimi izkušnjami, ki bo lahko stabiliziralo razmere, kot je to že uspešno izvedla v primeru Avtotehna d.d., kjer se odlični rezultati že kažejo.

Obračunavanje prek medijev

Vodja upravljanja terjatev v DUTB-ju Janne Harjunpää je sicer v pogovoru za nacionalno televizijo pred dnevi ocenil, da je Sava, d. d., majhna holdinška družba z negativno bilanco in je nelikvidna, v resnici sploh ne posluje. Njena hčerinska družba Sava Turizem hrani Savo, d. d., s finančnimi nakazili, s katerimi plačujejo razmeroma visoke plače v Savi, d. d., od nje pa prejema le administrativne usluge, ki bi jih lahko od kogar koli. Odgovor je jasen ne, Savi Turizmu bi šlo brez Save, d. d., veliko bolje, je dejal Harjunpää. DUTB po njegovem noče prisiliti Save, d. d., v bankrot. »To ni naš cilj. To se lahko zgodi, če ne bodo sprejeli pravega načrta,« je dodal Finec.

Narat DUTB označil kot nekorektno

Spomnimo, 16. septembra je sodišče uvedlo postopek upniške prisilne poravnave. »Osem upnikov predlagateljev pripravlja ta načrt, uprava pa pri tem zgolj tvorno sodeluje. DUTB je do zdaj izkazoval veliko mero nekooperativnosti navkljub pozivom sodišča, naj sodeluje s preostalimi upniki. Želimo si, da bi DUTB vseeno zmogel toliko korektnosti in začel sodelovati, ker ne sam DUTB ne sami preostali upniki ne morejo sami pozitivno izglasovati predloga prisilne poravnave,« pa je komentiral Matej Narat. Ta mora biti predstavljen najpozneje do 16. decembra. Stečaj Save bi bil po njegovem najslabši razplet zgodbe.

V Savi so polemizirali tudi z oceno DUTB, ki jo je slaba banka dala njihovemu predlogu za preventivno prestrukturiranje. Po DUTB gre za »skrajno neprofesionalen načrt«, ta ocena pa po mnenju Save težko vzdrži resno kritično analizo.

Matej Narat najnovejše poteze slabe banke ne želi komentirati, saj dejstvo, da ga želijo odstraniti z vrha Save, zanj ni novost. Slaba banka naj bi namreč po njegovem to poskušala na različne načine doseči že nekaj mesecev.