Priprave na gradnjo osrednje čistilne naprave za Goriško so potekale več desetletij. Sprva je novogoriška občina načrtovala ogromno napravo, vendar so temu nasprotovali prebivalci Vrtojbe. Nova občina Šempeter-Vrtojba je zagovarjala gradnjo manjših čistilnih naprav. Nazadnje so sklenili kompromisi in na območju nekdanje gramoznice na Vrtojbenskem polju postavili pol manjšo napravo.

Poslej čista voda pri nas in v Italiji

Goriška je bila eno zadnjih urbanih območij v državi, ki ni imelo osrednje čistilne naprave. Po gradnji si bodo oddahnili tako na naši strani, kjer so odplake in fekalije močno onesnaževale reko Vipavo in potok Vrtojbico, kot tudi v sosednji Italiji, kamor bo poslej tekel čist potok Koren. Po besedah župana občine Miren-Kostanjevica Mavricija Humarja bodo čiste vode omogočile tudi razvoj turizma. Tako imajo že pripravljene načrte za ureditev voda v rekreativne cone s kopališčem in čolnarno. V večji meri kot doslej bodo lahko razvijali tudi ribolov.

Zadovoljni so tudi prebivalci. »Poldrugo leto smo imeli zaprto cesto. Dostop so nam uredili skozi vrt. Zdaj ga vračajo v prvotno stanje. Toda splačalo se je potrpeti. Vrtojba bo veliko lepša, kot je bila,« dodaja Dominik Soban iz Vrtojbe.

»Iz osrednje čistilne naprave v nekdanji gramoznici, poldrugi kilometer od sotočja Vrtojbice in Vipave, bo po prečiščevanju v več bazenih, filtraciji z ultrazvokom in pretokom skozi membrane pritekla neoporečna voda,« pravi Mitja Gorjan iz družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, ki je vodja gradnje. »Po izpustu iz čistilne naprave v tretjem bazenu bo voda kakovosti kopalne vode.«

Največji projekt z denarjem EU

Osrednja čistina naprava je največji projekt na Goriškem v zadnjem času, ki so ga zgradili z evropskim denarjem. Okoli 14 milijonov evrov bo za projekt prispevala država iz proračuna, 7 milijonov evrov pa občine. Še 30 milijonov evrov bo evropskih sredstev. Gradnjo čistilne naprave s spremljajočimi objekti so zaupali francoski firmi OTV Aquarence, na gradbišču pa sta sodelovala še idrijski Kolektor Koling in Cestno podjetje Gorica. Čistilna naprava naj bi zadostila potrebam čiščenja odpadne vode za prihodnjih 30 let. Uporabno dovoljenje zanjo naj bi pridobili šele po enem letu, ko bo končano preizkusno delovanje.