Šolski center Kranj je sedem desetletij delovanja sklenil praznovati delovno. Zato ni čudno, da so ob okrogli obletnici včeraj podpisali ustanovno pogodbo združenja Konektor, ki utrjuje sloves šole, da je z večino programov močno naslonjena na gospodarstvo. Šola sodeluje z okoli 300 podjetji, partnerstvo z novim združenjem, v katerem so med drugim družbe Sibo, Lotrič Meroslovje, Goodyear Dunlop Sava Tires in LTH Castings, pa bo šolo še približalo potrebam gospodarskega razvoja. To je izročilo, ki za šolo velja od nekdaj – vzdevek Iskrine šole je dobila v zlatih časih industrijskega Kranja, ko je poleg kadra za omenjeno podjetje vse bolj skrbela tudi za zaposlene v družbah iz drugih regij.

To je vsekakor cilj tudi danes, poudarja direktor Šolskega centra Kranj Jože Drenovec. Izobražujejo kader za 25 poklicev, reorganizacija kranjskega srednjega šolstva pa je še razširila nabor strokovnih poklicev. Pravočasno so začutili potrebe sodobnega podjetništva, ki so mu prisluhnili z uvedbo programa mehatronik, obenem pa so aktivni tudi pri izobraževanju odraslih. Medpodjetniški center kot zadnja velika pridobitev je dokaz, da lahko šolstvo odgovori na zahteve časa in potrebe gospodarskega razvoja. Konec koncev je center danes največja izobraževalna ustanova na Gorenjskem in tretja v državi. Bistven podatek pri tem je, da mladi s končanimi njihovimi programi lažje najdejo zaposlitve, kar se odraža tudi na povečevanju vpisa.

Mednarodni prizvok

Če je bila včerajšnja večerna slavnostna akademija namenjena predvsem obujanju spominov in nagradam (nagradi sta prejela nekdanja ravnatelja Marija Simčič in Franc Lebar), je današnja mednarodna konferenca prikaz dejanskih sposobnosti in moči centra, kjer večje število zaposlenih prispeva k stalnemu napredku. Konferenca z naslovom Utrip prihodnosti prinaša izmenjavo znanja in izkušenj ter pogledov z različnih področij – mehatronike, računalništva, ekonomije. Pester nabor sodelujočih in tem je dokaz, da stalen napredek šolskega centra ni naključje, temveč logična posledica motiviranosti tako dijakov in študentov kot pedagoškega in raziskovalnega kadra.

Včeraj je Šolski center Kranj obiskal predsednik države Borut Pahor, ki se je z dijaki zapletel v zanimivo razpravo o povezavah med šolami in gospodarstvom. Zanimivo je, da so se v centru izobraževali tudi sedanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar, znani podjetnik Marko Lotrič in skakalec Primož Peterka. Jasno je torej, da je današnji center s svojimi organizacijskimi enotami (srednja tehniška, ekonomska, storitvena in gradbena šola, strokovna gimnazija in višja strokovna šola ter medpodjetniški center) 70-letnico delovanja pričakal v odlični formi.