Otroško varstvo v kranjski občini letos plačuje davek mačehovskemu odnosu ustanovitelja, Mestne občine Kranj. Septembra je nekaj deset otrok ostalo pred vrati največjega vrtca v državi, zdaj pa je računsko sodišče poslovanje Kranjskih vrtcev ocenilo izrazito negativno. Spornih javnih naročil in drugih poslov se je namreč nabralo za 1,2 milijona evrov.

Ravnateljica Irena Pavc nam je včeraj zagotovila, da so precej nepravilnosti že odpravili, preostale pa da še bodo. »Mi smo kadrovsko podhranjeni, nimamo ne pravnika ne kogar koli usposobljenega za tak obseg javnih naročil. Na to smo občino večkrat opozorili!« In res: z več milijonov evrov težkimi javnimi naročili se spopada Marjeta Podpečan, ki je sicer zdravstvena tehnica, njeno osnovno področje pa je skrb za higieno. »Mi smo delali gospodarno, očitno pa nezakonito. Sama sem bila v stiku z revizorji, a naš vrtec nima kadrov, ki bi lahko res dosledno poznali predpise in jim sledili,« je njeno pojasnilo, ki razgalja slabo stanje v vrtcih.

Predsednik sveta nima pojma

A očitno so v vodstvu ocenili, da problemi s porabo javnega denarja niso vredni posebne obravnave na svetu zavoda, ki ga vodi Marjan Podgoršek (nekdaj zaposlen v DSU, zdaj samozaposlen). Ta namreč o poročilu računskega sodišča ni imel pojma: »Čudim se, da nas o tem niso podrobno obvestili niti na oktobrski seji. Poznam pa kadrovsko podhranjenost, ki je dejansko pereč problem, in tudi nezadovoljstvo z ravnateljico Pavčevo smo obravnavali. Vsekakor pa bo treba razmisliti o več ukrepih za urejanja stanja, ki je očitno dokaj hudo, če je bilo izdano negativno mnenje. Res pa je, da žal to v primeru javnih zavodov ni redkost.«

Računsko sodišče podrobno analizira nekatera naročila s kranjskimi podjetji Flora in Dilca ter opozarja na sporno sklepanje poslov. Zato je zelo zanimiv odnos tako ravnateljice Pavčeve kot Podpečanove, ki ocenjujeta, da ne gre za hude kršitve in da dejansko delajo dobro z javnim denarjem. Na leto od občine prejmejo okoli 4,5 milijona evrov, a večino denarja za delovanje prispevajo tudi starši s svojimi plačili za varstvo. Ker ne smejo sklepati pogodb z zunanjim sodelavci in nimajo nikogar zaposlenega za področje javnih naročil, so seveda začudeni, ker jim ustanovitelj vedno le žuga, da imajo preveč zaposlenih.

Podžupana v različnih vlogah

Kot nam je povedal Podgoršek, v svetu zavoda kot predstavnik staršev sedi tudi nekdanji kranjski podžupan Jakob Klofutar – ta je odstopil po razkritju solastništva v družbi, ki posluje z občino –, sedanji podžupan za družbene dejavnosti Boris Vehovec pa je s Kranjskimi vrtci kot mizarski podjetnik posloval do konca leta 2014, ko je postal mestni svetnik. Res ga portal supervizor prikaže tudi kot davčnega dolžnika (december 2014), a Vehovec to zavrača, saj naj bi le zamudil rok za oddajo obrazca, dejansko pa ima vse obveznosti poravnane. O slabem stanju v vrtcih je bil obveščen pred meseci, a ne on ne župan Boštjan Trilar nam na vprašanja o ukrepih še nista mogla odgovoriti.

V Kranjskih vrtcih kljub negativnemu mnenju računskega sodišča odločno trdijo, da glede na obseg poslovanja sploh niso veliki grešniki, predsednik sveta zavoda Podgoršek pa obljublja ureditev stanja tako na področju odnosov kot porabe javnega denarja.