Zunajserijski promet je bil prejšnji trgovalni teden dosežen z delnicami Petrola, saj je promet, skupaj s svežnji, predstavljal več kot polovico celotnega prometa na borzi. Sklenjeni so bili štirje posli s svežnji v skupni vrednosti 4,84 milijona evrov, kupec katerih pa ni znan, saj se skriva za fiduciarnim računom Splitske banke, prodajalci pa so bili slovenski vzajemni skladi. Delnice so v tednu dni pridobile 2,13 odstotka, tečaj pa je končal pri 240 evrih. Razlog za dvig tečaja verjetno leži v tem, da se distributerjem naftnih derivatov obetajo višje marže – za dva odstotka. Tako predvideva predlog nove uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki sicer še štiri mesece ohranja enak način oblikovanja cen naftnih derivatov kot zdaj, torej regulirane cene. Ob morebitni liberalizaciji trga bo po oceni gospodarskega ministrstva potreben okrepljen nadzor Agencije za varstvo konkurence proti usklajenemu delovanju dveh največjih distributerjev (Petrol in OMV obvladujeta okoli 87 odstotkov trga), saj obstaja možnost, da bi ta dva ponudnika med seboj delovala usklajeno.

Zaključuje se še ena prevzemna zgodba, saj je DB Arriva v začetku prejšnjega tedna objavila ponudbo za prevzem potovalne agencije Alpetour. Ponudba, ki velja do 29. oktobra, se nanaša na vseh 449.428 delnic ciljne družbe, DB Arriva pa za delnico ponuja 55 evrov, kot izhaja iz dogovora s konzorcijem prodajalcev, ki ima v lasti 60 odstotkov Alpetourja. DB Arriva je prag uspešnosti ponudbe določila pri 90 odstotkih, vendar pa si zadržuje pravico znižati prag uspešnosti ponudbe.