Pri Cinkarni Celje, katere vrednost delnice je zaradi končanja prodajnega procesa tako rekoč v prostem padu, so bili rezultati za prvo polovico leta – kljub padajočim cenam surovin – nad pričakovanji. Čisti dobiček je sicer upadel za skoraj polovico. Podobno je poslovala tudi naša največja naftna družba Petrol, kjer so prav tako pri padajočih cenah nafte realizirali za šest odstotkov večji dobiček kot v enakem obdobju lani.

Poslovne rezultate je objavila tudi skupina Krka, ki je v prvem polletju prodala za skoraj 600 milijonov evrov izdelkov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Se je pa pri tem povečal dobiček za pet odstotkov na dobrih 112 milijonov evrov. Izzivi na ruskem trgu zaradi padajočega rublja še vedno ostajajo, delno so izpad prihodkov nadomestili s povečanjem prodaje na drugih evropskih trgih. Večji dobiček na ravni skupine je dosegel tudi Telekom Slovenije, vendar ob nižji ravni prihodkov, ki so bolj kot ne posledica pritiska na marže in prepočasnega povečevanja tržnega deleža.

Največji padec v preteklem tednu, nekaj več kot pet odstotkov, so doživele delnice Zavarovalnice Triglav, ki je v prvem polletju ustvarila skoraj 40 milijona evrov čistega dobička, kar je sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Manjši dobiček je tudi delno posledica zaostrenih razmer na kapitalskih trgih.

Družba Slovenska industrija jekla (SIJ) vstopa kot dolgoročna lastnica v slovensko prehrambno industrijo. Na ponedeljkovi skupščini Perutnine Ptuj, ki je dvignila precej prahu, so delničarji potrdili dokapitalizacijo. Z njo so se štirje ključni menedžerji družbe (Samo Glaser, Nada Krajnc, Tone Čeh in Milan Čuš) z Rusi dogovorili o opcijskih pogodbah za prodajo svojih deležev v Holdingu PMP, ki je solastnik Perutnine. Samo razkritje informacij odpira vprašanje kršitve enakopravne obravnave delničarjev, saj so bili manevri direktorja razjasnjeni šele z vprašanji delničarjev na seji skupščine. Vsekakor bo zanimivo spremljati razplet, društvo Malih delničarjev Slovenije je namreč napovedalo izpodbojno tožbo in možnost uveljavljanja ničnosti sklepov.