Pomanjkanje prostora v javnih vrtcih je predvsem posledica delovanja bivših županov, zlasti Mohorja Bogataja. Otroško varstvo je namreč glede na število rojstev in dokaj predvidljive migracije mogoče načrtovati leta vnaprej.

S problemom dotrajanosti stavb in povečanega vpisa se v Kranju spopadajo že leta. Naložbo v največji vrtec pri Prešernovem gaju v prostorih nekdanje srednje šole je načrtoval že župan Damijan Perne, gradbeno dovoljenje pa za časa Mohorja Bogataj ni bilo več aktualno. Le nekaj tednov pred volitvami so v omenjenem objektu res začeli nekaj kopati in za to zapravili 350.000 evrov. »To je predvolilna politična naložba,« je zatem ocenil sedanji župan in »gradnjo« ustavil, saj občina v tem trenutku nima denarja.

Problem občina že nekaj časa rešuje z razpisom koncesij. V vrtcih s koncesijo je zdaj v varstvu že 77 otrok, v septembru pa bo potekel razpis za nove 4 oddelke. Tudi zanje občina prispeva razliko med ekonomsko ceno in prispevkom staršev, ne ukvarja pa se s prostori, ki so naloga prosilcev oziroma nosilcev koncesije.

Vpis v vrtce se sicer iz leta v leto povečuje, letos je bilo sprejetih 40 otrok več kot lani. Skupno jih bo danes v vrtcih mestne občine 2361, od tega 562 v oddelkih pri osnovnih šolah. Še vedno pa se ne ve, kdaj bo obubožani mestni proračun zmogel večjo naložbo, ki bi probleme javnih vrtcev vsaj nekoliko omilila, če ne rešila.