V Posavju letos izvajajo 110 programov javnih del, v katera je vključenih 198 brezposelnih, ki so bili brez službe najmanj eno leto. Večina programov javnih del, ki se sicer v Sloveniji izvajajo že več kot dvajset let, zavod za zaposlovanje pa jih izvaja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in neprofitnimi organizacijami, je v Posavju s področja vzgoje in izobraževanja, kot sta učna in druga pomoč otrokom, informiranje, izvajanje športnih dejavnosti, ter s področja socialnega varstva.

To pomeni, da vključeni v javna dela skrbijo predvsem za pomoč in varstvo starejših in invalidov ter za družabništvo. Se pa za sodelavce v okviru javnih del vse pogosteje odločajo tudi socialna podjetja.

Osebe, ki so vključene v javna dela, so lahko zaposlene največ eno leto, je pa ob tem vseeno spodbuden podatek, da jih petina dobi trajnejšo zaposlitev najpozneje pol leta po koncu opravljanja javnih del. Priložnost za delo v programu javnih del je letos tako dobila šestina ljudi, ki so zaposlitev neuspešno iskali od dveh do treh let, kar petina pa je takih, ki so se na trg dela spet vključili po več kot treh letih brezposelnosti.

Programi zagotavljajo zaposlitev težje zaposljivih, kar potrjuje tudi podatek, da je med vključenimi četrtina starih do 29 let, 17 odstotkov je starih več kot 50 let, devet odstotkov pa je invalidov. Približno četrtino vključenih sestavljajo osebe z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo, dve tretjini pa s terciarno izobrazbo. Tako so delo dobili tudi družboslovci, za katere je na trgu dela še vedno bistveno manj povpraševanja, kot pa je na voljo ljudi.

V območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Sevnica napovedujejo, da bo brezposelnost, ki je trenutno 13,4-odstotna, vse do septembra padala, oktobra pa se bo trend obrnil, saj se bo v evidenco zavoda prijavilo več diplomantov, novembra in decembra pa zaradi sezonskih nihanj zaposlovanja večinoma v gradbeništvu, kmetijstvu, gostinstvu in v turizmu.

»Sicer pa pričakujemo, da bo konec letošnjega leta v primerjavi z decembrom lani število brezposelnih nižje za osem odstotkov,« napoveduje Irena Pirc, direktorica sevniške območne službe zavoda, ki si želi, da bi se neprofitne organizacije v čim večji meri odločale za sodelovanje preko javnih del, za katera bo novo javno povabilo objavljeno konec tega leta.

Sicer pa ima OS Sevnica trenutno v javni bazi iskalcev zaposlitve vključenih 4182 brezposelnih, kar sicer pomeni slabe štiri odstotke vseh brezposelnih v Sloveniji. Sicer pa se je v prvih petih mesecih iz evidence zavoda izpisalo 1760 ljudi, na novo pa prijavilo 1330 ljudi, od tega 164 iskalcev prve zaposlitve ter 791 oseb, ki se jim je iztekla pogodba za določen čas. jpš