Želijo si devet lukenj

Kranjskogorsko igrišče za golf v Čičarah ob reki Pišnici je na čudoviti lokaciji, a ima veliko pomanjkljivost. Med golfisti namreč za pravo velja igrišče z devetimi ali osemnajstimi luknjami. Kranjskogorsko jih ima le šest. Želja po še treh dodatnih je torej povsem na mestu, a je širitev možna le na zemljišča, ki so v lasti države in sodijo v vodovarstveno območje reke Pišnice. Golf klubu Kranjska Gora, ki ima po besedah predsednika Gregorja Benedika že kakih 300 članov, v glavnem domačinov in vikendašev, je roko ponudila občina, ki si prizadeva, da bi ta zemljišča dobila v brezplačno uporabo.

»Golfistov je pri nas precej, golf postaja zelo razširjena igra. Prirejamo tudi turnirje in druge dogodke, seveda smo odprti tudi za turiste,« je dejal Gregor Benedik. Čeprav ima golf v javnosti včasih predznak igre za bogatejše, pa pogled na stroške pokaže, da igranje golfa ni prav nič dražje kot smučanje. Dnevna karta za člane golf kluba Kranjska Gora je namreč 15 evrov, za nečlane pa 20. Dnevna smučarska vozovnica stane 30 evrov. Cena opreme je primerljiva.

»Dogovori z državo potekajo. Kot vse kaže, bi zemljišča lahko dobili, a nam država postavlja kar nekaj pogojev, ki zadevajo predvsem ureditve brežin. Letos nam bo težko uspelo dokončati pogovore in še vse urediti, za prihodnjo sezono pa sem prepričan, da bomo že imeli devet lukenj,« je dejal župan Kranjske Gore Jani Hrovat, tudi sam turistični delavec.

Prenos lastništva mogoč že kmalu

Občina je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zaprosila, da država v korist občine neodplačno prenese lastninsko pravico na zemljiščih, ki ležijo ob desnem bregu Pišnice od starega železniškega mostu navzdol. Ministrstvo je že začelo postopek odločanja o tej pobudi, vanj pa je kot upravljalka tega državnega premoženja vključena tudi Agencija RS za okolje, ki pravnih zadržkov za tak prenos nima, seveda pa je občini postavila pogoje oziroma navodila, kaj mora storiti, da bo gradnja igrišča v skladu z zakonom o vodah, pa tudi da bo igrišče varno in trajno. Občina bo morala za izvedbo projekta pridobiti tudi vodno soglasje. »Arso je ministrstvu za gospodarski razvoj posredoval pripombe na osnutek pogodbe, na podlagi katere bi prišlo do spremembe lastništva, ter predlagal nekaj dopolnitev. Kolikor je znano do sedaj, je gradivo, ki vsebuje tudi to pogodbo, v medresorski obravnavi. Če bo vlada odločila, da se pobuda občine sprejme, in če bo občina sklenila pogodbo, bo na tak način pridobila lastništvo na teh zemljiščih. Časa, v katerem bo občina potem pridobila vsa potrebna soglasja in izvedla svoj razvojni namen, ni mogoče predvideti, saj je to odvisno predvsem od občine,« so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor.

Občina bo za pridobitev vodnega soglasja morala upoštevati prepoved poseganja na vodna in priobalna zemljišča ter zagotavljati prost dostop do vodnega dobra. »Zemljišča, ki so predmet prenosa, so potencialno ogrožena zaradi erozijskih procesov reke Pišnice in zaradi potencialnih poplav. Podvržena so predvsem izraziti aktivni naravni hudourniški dinamiki, premeščanju plavin, bočni in globinski eroziji ter širjenju in spreminjanju osi struge. Da bi se potencialna nevarnost za zemljišča, na katerih je predvideno igrišče, zmanjšala, je Arso predlagal, da se opredelijo obveznosti občine v zvezi s tem,« pa so sporočili iz Agencije RS za okolje.