Društvo slovenskih pisateljev (DSP) že dobro desetletje razdeljuje štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila; v tem času je razdelilo štipendije v skupni vsoti 2,2 milijona evrov. Gre za sredstva, ki jih država zagotavlja avtorjem v zameno za dajanje njihovih gradiv v brezplačno knjižnično izposojo: del tega denarja prejmejo neposredno tisti slovenski avtorji, ki beležijo največ izposoj v knjižnicah, medtem ko preostali del v obliki štipendij razdelijo stanovska društva, poleg DSP še društva s področij književnega prevajanja, likovne umetnosti, glasbe in filma. Prek posebnega razpisa sredstva društvom razdeli Javna agencija za knjigo (JAK), daleč največ prav pisateljskemu, ki je tako lani razpolagalo s 168.000 evri. Od razdeljevanja teh sredstev nimajo koristi le pisatelji, pač pa tudi društvo, ki je lani za izvedbo razpisa zadržalo 20.000 evrov. Letošnji razpis je v pripravi.

Pravil ni mogoče izpodbijati

Četudi gre za javna sredstva, kaže, da se ta razdeljujejo v precejšnji formalnopravni megli, na kar je pred časom opozoril pisatelj Peter Rezman, ki je z društvom tudi sprožil upravni spor. Za štipendijo je kljub prejemu nagrade fabula za najboljšo zbirko kratkih zgodb neuspešno kandidiral dvakrat, v letih 2011 in 2014. V prvem primeru je od društva prejel natančno razčlenjen in pojasnjen sklep, na katerega se ni pritožil. Lani pa je v odgovor na svojo prijavo prejel le skop sklep, iz katerega ni mogel razbrati niti, kje in v kolikšnem roku naj sproži spor, če se z odločitvijo ne strinja.

Društvo namreč štipendij ne razdeljuje po načelih zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), pač pa po svojih pravilih, torej svojem temeljnem aktu in pravilnikih, izpeljanih iz njega. Deloma je problem v tem, da se morajo vsi upravičenci do štipendij ravnati po internih aktih društva, četudi sploh niso njegovi člani. Problem pa je predvsem to, da ti interni pravilniki niso javno objavljeni, kot to velja za zakone ter podzakonske predpise, namenjene za izvajanje javnopravnih zadev v splošnem interesu: niso namreč objavljeni takoj po sprejemu v uradnem listu, pač pa šele, ko je objavljen razpis. Težava nastopi, ko se želi zavrnjeni kandidat pritožiti. Po načelih javnih razpisov je namreč treba nezakonite predpise, ki urejajo razpise, izpodbijati takoj, ko stopijo v veljavo, ne šele po tem, ko se prijavitelj morda neuspešno prijavi na razpis. Kasnejše sklicevanje na nezakonitost predpisa je brezpredmetno, saj se šteje, da se prijavitelj s prijavo na razpis strinja s pogoji.

Znanstveniki v kafkovskem gradu

Ker društvo ne dela po omenjenem zakonu, lahko prihaja do takšnih kafkovskih situacij, ko avtorjevo pritožbo čez društvene postopke rešujejo – literarni znanstveniki. Iz teh je namreč sestavljen organ društva, ki je zadolžen in kvalificiran za strokovno oceno literarne kvalitete prijaviteljev na razpisu. Ta organ torej vodi postopek ocenjevanja in dodelitve štipendij pa tudi pritožb, četudi za izvajanje upravnih postopkov ni usposobljen. »Jasno je, da se ta absurd v vsej svoji kafkovski dimenziji razkrije šele v pritožbenem postopku, a tako je naravnan zato, da je mogoče štipendije deliti drugače, kot je predvideno z zakonom – in sicer tako, da ne služijo načelu podpiranja manj znanih kvalitetnih avtorjev, temveč gre za formalno predelano obliko rente zaslužnim slovenskim literarnim umetnikom, kar zdaj štipendije dejansko so,« meni Rezman.

Po pojasnilo smo se obrnili na pisateljsko društvo, kjer pojasnjujejo, da se po ZUP ne ravnajo, ker nimajo javnega pooblastila, ne glede na to, da gre za javna sredstva. Namesto tega se ravnajo po določilih veljavnega krovnega področnega zakona, ki nadrobno opredeljuje postopke izvedbe javnega razpisa na področju kulture. »ZUP velja le v primerih, ko področni zakon ne opredeljuje zadevnih postopkov,« pravi Saša Jovanović iz društva. Odgovor terja pojasnilo, da je ta zakon edini razpoložljivi »aparat«, ki posamezniku v upravnem postopku zagotavlja, da lahko izpodbija nepravilne odločitve oziroma se učinkovito brani pred birokracijo, medtem ko je omenjeni krovni zakon v tem smislu neke vrste obvod, saj določa mnogo ohlapnejša pravila razpisov.

Tanka meja štipendije in rente

Infografika ob prispevku razkriva veliko količino večkrat pridobljenih štipendij, kar seveda sugerira neke vrste paralelno socialno oziroma rentniško podporo posameznim avtorjem. Doslej si je 426 štipendij različnih višin razdelilo 121 avtorjev, saj večji del prejemnikov štipendijo prejme večkrat, vse do 40. mesta lahko najdemo take, ki so jo v desetih letih prejeli po sedemkrat. Zanimivo je tudi, da tisti, ki jo prejmejo le enkrat ali dvakrat, praviloma prejmejo eno od obeh manjših štipendij.

Če pogledamo konkretna imena, že ob prvem na lestvici, Feriju Lainščku, naletimo na zanimivo okoliščino. Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila v 10. členu določa, da se z delovnimi štipendijami prednostno podpira tiste avtorje, ki nimajo pravice do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so iz tega naslova deležni le manjših izplačil, a pomembno prispevajo k razvoju slovenske kulture. Toda seznam prejemnikov najvišjih nadomestil iz naslova izposoje razkriva, da tudi tam najdemo Lainščka v sami »špici«, v zadnjih letih okoli 10. mesta. Na društvu menijo, da je stanje, ko črpa iz obeh virov, povsem legalno, saj pravilnik ne določa, kaj je »manjše izplačilo«. Lainščka denimo imajo za dopustno izjemo, saj ni le izjemno bran, pač pa izkazuje tudi »pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture«.

Izvirnost zamisli je nebistvena

Seznam prejemnikov nekoliko pojasni način točkovanja, ki je prilagojen nagrajevanju preteklega dela. Peter Rezman je prepričan, da je točkovnik spisan premišljeno in namenoma tako, da imajo nekateri neprestano prednost pred drugimi zaradi svojih preteklih dosežkov. Po aktualnem točkovniku se vsebinski koncept vloge, torej projekt, s katerim prijavitelji konkurirajo na razpisu, ovrednoti z manj kot desetimi odstotki skupne ocene, medtem ko so vsi drugi po mnenju Rezmana »gibljivi kriteriji«, ki jih je mogoče poljubno tolmačiti. 60 odstotkov ocene kandidat pridobi po kriterijih minulih dosežkov in vrhunskosti. To je nadvse zanimiva sestava točkovnika, če vemo, da je namen štipendij »spodbujati ustvarjalnost posameznikov«, torej njihove bodoče stvaritve, ne pa nagrajevanje preteklega dela.

Rezman denimo predlaga, da se problem reši tako: »Resno naj se pristopi k sistemskemu urejanju rente za zaslužne ustvarjalce, da se tem ne bo treba vsako leto poniževati in se s svojimi fiktivnimi projekti vedno znova pretvarjati in se navidezno kosati z aktualno aktivnimi ustvarjalci.« Kaj pravi na kritike društvo? Brani se z napadom. V pogovoru s predstavnikom društva, ki nas je poklical, ko smo društvo zaprosili za celovit nabor podatkov, smo izvedeli, da kritike društvenih praks smatrajo za zavistneže, ki so dobitnikom štipendij »enostavno fovš«. Društvo tako očitno nima težav le z zagotavljanjem ustreznega pravnega varstva svojim kolegom, pač pa jim skozi osebne diskreditacije odreka tudi legitimnost kritiziranja.Prejemniki štipendij Društva slovenskih pisateljev

Društvo slovenskih pisateljev

podatki

nižja delovna

izobraževalna

delovna

raziskovalna

skupna

vrednost

štipendij

skupno

število

štipendij

prejemnik

Feri Lainšček

1.

8

52.666,01 €

Dušan Čater

2.

8

51.981,66 €

Miklavž Komelj

3.

8

51.483,95 €

Peter Semolič

4.

8

50.982,59 €

Aleš Šteger

5.

8

50.648,53 €

Uroš Zupan

6.

8

49.666,94 €

Evald Flisar

7.

6

49.123,06 €

Vlado Žabot

8.

7

48.014,61 €

Milan Jesih

9.

6

47.833,51 €

Maja Vidmar

10.

7

45.200,01 €

Meta Kušar

11.

7

44.223,83 €

Jurij Hudolin

12.

8

43.103,13 €

Josip Osti

13.

8

42.666,01 €

Milan Kleč

14.

7

42.208,16 €

Mate Dolenc

15.

8

42.166,01 €

Primož Čučnik

16.

6

37.245,46 €

Janja Vidmar

17.

6

36.700,01 €

Lucija Stupica

18.

6

36.195,78 €

Iztok Osojnik

19.

5

35.500 €

Andrej Morovič

20.

5

34.215,69 €

Franjo Frančič

21.

6

34.068,46 €

Dim Zupan

22.

5

33.367 €

Goran Gluvić

23.

5

32.338,16 €

Klemen Pisk

24.

7

32.137,13 €

Miha Mazzini

25.

8

30.725,66 €

Irena Svetek

26.

7

30.182,53 €

Stanka Hrastelj

27.

5

29.217,98 €

Matjaž Pikalo

28.

5

28.750,61 €

Andrej Blatnik

29.

7

28.720,45 €

Jani Virk

30.

6

28.404,93 €

Mojca Kumerdej

31.

7

26.668,3 €

Mitja Čander

32.

5

26.648,53 €

Esad Babačić

33.

5

26.222,9 €

Peter Mlakar

34.

7

24.316,45 €

Nataša Kramberger

35.

4

24.306,45 €

Nina Kokelj

36.

5

24.182,53 €

Gabriela Babnik

37.

4

24.000,93 €

Dušan Šarotar

38.

7

23.627,18 €

Bina Štampe Žmavc

39.

3

23.305,09 €

Matevž Kos

40.

5

23.270,13 €

Andrej Skubic

41.

4

23.222,9 €

Aleš Čar

42.

4

22.666,01 €

Emil Filipčič

43.

3

21.804,16 €

Urban Vovk

44.

3

21.404 €

Jure Jakob

45.

4

21.194,85 €

Suzana Tratnik

46.

2

20.804,16 €

Slavko Pregl

47.

3

19.522,14 €

Vesna Lemaić

48.

3

19.500 €

Franček Rudolf

49.

7

19.401,05 €

Barbara Pogačnik

50.

3

19.000,93 €

Marko Kravos

51.

4

18.911,53 €

Alja Adam

52.

3

18.500,93 €

Bojan Meserko

53.

5

18.270,13 €

Aleš Debeljak

54.

2

15.904 €

Breda Smolnikar

55.

4

15.861,85 €

Lev Detela

56.

5

15.000 €

Jasna Vombek

57.

4

13.954,6 €

Ana Pepelnik

58.

2

13.806,45 €

Andrej Hočevar

59.

4

13.457,85 €

Nejc Gazvoda

60.

2

12.818,9 €

Zoran Hočevar

61.

2

12.804,16 €

Barbara Korun

62.

3

12.500,93 €

Dušan Jovanović

63.

3

11.534 €

Veno Taufer

64.

2

11.500 €

Milan Dekleva

65.

1

11.000 €

Lidija Dimkovska

66.

1

11.000 €

Vinko Möderndorfer

67.

1

11.000 €

Goran Vojnović

68.

1

11.000 €

Ervin Fritz

69.

3

10.957,85 €

Vladimir Štefanec

70.

4

10.912,45 €

Simon Hernaus

71.

3

10.911,53 €

Robert Simonišek

72.

3

10.454,6 €

Gorazd Trušnovec

73.

3

10.412,45 €

Rade Krstić

74.

2

9.815,53 €

Uroš Kalčič

75.

1

9.804,16 €

Vida Mokrin Pauer

76.

1

9.804,16 €

Brina Svit

77.

1

9.804,16 €

Matjaž Briški

78.

2

9.307,38 €

Ivana Komel

79.

3

9.034 €

Veronika Simoniti

80.

3

9.034 €

Cvetka Bevc

81.

3

9.000 €

Brane Mozetič

82.

1

9.000 €

Tomaž Šalamun

83.

1

9.000 €

Veronika Dintinjana

84.

1

8.500 €

Primož Suhodolčan

85.

3

8.488,6 €

Ivan Dobnik

86.

3

8.457,85 €

Mirjana Likar Bajželj

87.

2

8.000 €

Marcello Potocco

88.

2

7.954,6 €

Ivo Frbežar

89.

2

7.911,53 €

Erika Vouk

90.

3

7.909,2 €

Ivo Svetina

91.

1

7.500 €

Andrej Rozman

92.

2

7.264,3 €

Miljana Cunta

93.

2

6.000 €

Ksenija Jus

94.

2

6.000 €

Tomislav Vrečar

95.

2

6.000 €

Stanislava Repar

96.

1

5.500 €

Slavica Šavli

97.

1

5.500 €

Robert Titan Felix

98.

2

5.457,85 €

Maruša Krese

99.

1

5.000 €

Marko Sosič

100.

1

5.000 €

Tone Škrjanec

101.

1

4.911,53 €

Boris Jukić

102.

2

4.909,2 €

Marko Samec

103.

2

4.909,2 €

Andrej Brvar

104.

1

4.904 €

Polona Glavan

105.

1

4.904 €

Alojz Ihan

106.

1

4.904 €

Gregor Podlogar

107.

1

4.904 €

Saša Vuga

108.

1

4.904 €

Simona Kopinšek

109.

1

3.034 €

Lučka Zorko

110.

1

3.034 €

Matjaž Brulc

111.

1

3.000 €

Dijana Matković

112.

1

3.000 €

Tone Partljič

113.

1

3.000 €

Boris Pintar

114.

1

3.000 €

Tomo Podstenšek

115.

1

3.000 €

Andraž Polič

116.

1

3.000 €

Jana Putrle Srdić

117.

1

3.000 €

Smiljan Trobiš

118.

1

3.000 €

Nataša Velikonja

119.

1

3.000 €

Zdenko Kodrič

120.

1

2.457,85 €

Marjana Moškrič

121.

1

2.457,85 €