Objavili so poziv promotorjem, ki se zanimajo, da bi skupaj z mestno občino z muzejsko in gostinsko ponudbo oživili dotrajan kulturni spomenik lokalnega pomena, in zapisali, da bodo na sestankih zainteresirani zasebni partnerji lahko predstavili tudi svoje predloge za spremembe koncepta in vsebine projekta.

Tokratni poskus je bil uspešnejši od oktobrskega, ko se na razpis ni prijavil nihče, saj je, kot so sporočili z občine, prijavo na poziv oddal en promotor, pogovori z njim pa naj bi stekli še ta mesec.

Do zdaj so na občini v sklopu javno-zasebnega partnerstva sicer predvideli, da bi občina v projekt vložila zemljišča in pripadajoče objekte, medtem ko bi izbrani zasebnik prevzel obnovo hangarja, letališke stavbe in kontrolnega stolpa, v katerem bi prostor dobil muzej slovenskega letalstva in Letališča Moste, prav tako pa bi moral urediti okolico. Sodelovanje bi potekalo v obliki koncesije, ki bi jo podelili za obdobje petnajstih let. žir