Starostna struktura prebivalstva po spolu

Starostna struktura prebivalstva po spolu

Po 60. letu začne odstotek moške populacije upadati, saj moški v povprečju umirajo prej kot ženske.

Splošni pregled hospitalizacij

Hospitalizacija zaradi bolezni

Hospitalizacija zaradi bolezni

K večjemu deležu hospitaliziranih žensk v obdobju med 20. in 40. letom prispevajo bolezni, povezane z nosečnostjo.

Delež hospitalizacij pri ženskah se poveča zaradi upadanja moške populacije.

Povprečno trajanje hospitalizacije zaradi bolezni

Trajanje hospitalizacije, izraženo v razmerju med ženskami in moškimi

K daljši ležalni dobi moških v starosti od 20 do 40 let prispevajo daljše hospitalizacije zaradi bolezni prebavil in duševnih bolezni v primerjavi s krajšimi ležalnimi dobami pri ženskah, ki so povezane z nosečnostjo.

Hospitalizacije zaradi poškodbe ali zastrupitve

Podatki o povprečnem trajanju hospitalizacije zaradi poškodbe
ali zastrupitve po starostnih skupinah in spolu niso bili na voljo.

Hospitalizacije zaradi poškodbe ali zastrupitve

Večji delež moških je hospitaliziran zaradi poškodb, ki se zgodijo pri športnih dejavnostih, fizičnem delu in delu na prostem.

Podatki:
Statistični urad RS
podatkovni portal NIJZ

Podatki se nanašajo na leto 2012.