Obe stranki v postopku se lahko zoper odločitev pritožita v osmih dneh po vročitvi sodbe. Na Zavarovalnici Triglav podrobnejše odločitve o sodbi še nimajo, vedo pa, da je zanje ugodna, je povedal namestnik generalne direktorice Milan Tomaževič. Sicer pa je še dejal, da se bo v ponedeljek na to temo sestala uprava zavarovalnice in zavzela stališče do odločitve sodišča ter se odločila o nadaljnjih ukrepih. Tomaževič pa sicer še pričakuje, da se bo država zoper odločitev najverjetneje pritožila.