"Predsednik SZS Enzo Smrekar je vodji alpskega odbora očital neustrezno vodenje alpskih disciplin, pri čemer teh argumentov z ničimer ni podkrepil ali argumentiral. Več kot očitno gre za ponovni poizkus prikrivanja nekompetentnega, nestrokovnega vodenja SZS, ki se odraža v nejasnih finančnih načrtih, njihovem konstantnem spreminjanju, nesposobnosti pridobivanja sponzorskih sredstev. Vodstvo zveze skuša na vsak način zamegliti notranjo organizacijo zveze in prevaliti odgovornost za finančno stanje na strokovne organe, ki s tem nimajo nobene veze. Zaradi vsega navedenega sponzorji odhajajo, edina sposobnost, ki jo pri tem izkazujeta direktor in predsednik SZS, pa je praktično dnevno nižanje sredstev za vsebinske programe zveze. Vodstvo zveze se namesto s finančno-operativnim vodenjem zveze ukvarja strokovnimi vprašanji razvoja alpskega smučanja, kar je absurd brez primere," je v odprtem pismu med drugim zapisal alpski odbor pri SZS.

V novem olimpijskem ciklu poudarek predvsem na mladinskih programih

"Alpski odbor se je v preteklem letu intenzivno lotil ukrepov, ki bi ustavili stagnacijo slovenskega smučanja, ki jo bo v vsej meri razgalil napovedani odhod Tine Maze iz tekmovalnega športa v naslednjih sezonah. Panoga za alpsko smučanje je v novem olimpijskem ciklusu dala poudarek predvsem programom otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Eden pomembnejših projektov je priprava Nacionalnega programa šole smučanja za otroke in mladino od 7. do 18. leta starosti. Naslednji uspešno izpeljan projekt je začetek uveljavitve Nacionalnega panožnega centra alpskega smučanja skozi združevanje vseh ekip mladincev ter koordinirano delo trenerjev, sofinanciranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport," je zapisal alpski odbor pri SZS.

"Del strategije razvoja alpskega smučanja je tudi povečanje števila mladih reprezentantov, prvič po treh letih spet širitev baze smučark in smučarjev. Proračun za delovanje panoge, ki nam je bil v maju predstavljen samo prek medijev, je za približno 15 odstotkov nižji kot lani, zato so bile trenerske in podporne ekipe zmanjšane na minimum. V letošnji sezoni imajo alpske reprezentance v uporabi 13 (lani 19 vozil), strokovna ekipa šteje 21 (lani 24) oseb, za večje število reprezentantov (predvsem v moški ekipi). Letos je bilo potrebno opremo kupiti (topli kompleti in tekmovalni dresi), lani ne. Prav tako so bili stroški najema in uporabe vozil lani nižji od letošnjih stroškov," je v odprtem pismu zapisal alpski odbor.

Nična komunikacija med poslovnim in strokovnim delom SZS

Alpski odbor vodstvu SZS očita še marsikaj drugega, med drugim tudi to, da je komunikacija med poslovnim in strokovnim delom zveze na ničli oziroma poteka zgolj prek javnosti, pomembne informacije o porabi, dejanskem dotoku sredstev, stanju sponzorjev in opremljevalcev pa izvedo le iz medijev. Tako so denimo izvedeli, da bruto proračun panoge za alpsko smučanje znaša 1.080.000 evrov, kar je za 800.000 manj kot v pretekli sezoni.

Po mnenju alpskega odbora je vmešavanje poslovnega dela SZS v strokovno delo panoge za alpsko smučanje precedens, ki se v dosedanji zgodovini SZS še ni zgodil, prav tako se ne spoštuje statuta, pravilnika o delu panoge ter poslovnika, ob tem pa Smrekar v zadnjih enajstih mesecih ni obiskal niti enega kluba panoge za alpsko smučanje.