10. decembra bo izredna seja zbora panoge za alpsko smučanje, ki jo je sklical predsednik SZS Enzo Smrekar, ki tudi poziva predsednika odbora in zbora za alpsko smučanje Dušana Goriška naj odstopi. Razlog je prekomerna poraba sredstev panoge, s katerim bo ustvarila še večji primanjkljaj smučarski zvezi.

S strani alpskega odbora in Dušana Goriška je danes prišel odgovor v obliki daljše izjave za javnost, v kateri pojasnjujejo svoja mnenja in stališča glede zadnjega dogajanja na SZS ter prikazujejo porabo panoge po njihovih izračunih. Menijo, da je medijska vojna nepotrebna, upajo pa, da bosta dogajanje in finančna kriza čim manj prizadela tekmovalce in vplivala na njihove rezultate. Sodeč po današnjem odzivu pa Gorišek ne razmišlja o odstopu, h kateremu ga zaradi prekomerne porabe sredstev njegove panoge poziva Smrekar in se bo še naprej z vsemi štirimi oklepal svoje volonterske funkcije.

Izjavo za javnost objavljamo v celoti:

Dejansko finančno stanje porabe javnih sredstev za programe alpskih disciplin

Trenutno stanje v alpskih disciplinah

Alpski odbor (AO) pri SZS, ki ga sestavljajo predstavniki regij in skrbi predvsem za strokovno delo discipline, se je v zadnjem času znašel pod plazom kritik na račun svojega delovanja, predsednik SZS Enzo Smrekar pa medijsko poziva predsednika AO Dušana Goriška k odstopu. Namen izjave za javnost je, da se korektno in transparentno prikaže dejansko finančno stanje porabe javnih sredstev za programe alpskih disciplin. Pri tem je potrebno poudariti, da AO in predsednik delujejo na volonterski osnovi, pri tem pa za svoje delovanje proračuna AD niso obremenili niti z 1 centom.

Glavni razlog ponovne in nepotrebne medijske vojne je nejasna finančna slika, čeprav sta za zagotavljanje sredstev in trženje panog zadolženi enoti za finančno-poslovno podporo in enota za trženje, ki ju vodi direktor SZS dr. Jurij Žurej. Delovanje SZS, kot tudi AO pri SZS, je že zaradi narave sredstev javno, zato je edino pravilno, da javnost tudi seznanimo z dejansko porabo, saj so izjave, ki jih je v medijem sporočilo vodstvo SZS zavajujoče.

Panoga AD obžaluje, da vse pomembnejše podatke od SZS prejme v obliki izjave za javnost. Tako smo v obliki izjave za javnost, ki jo je 9.5.2014 dal direktor SZS, izvedeli za višino proračuna za funkcionalni program AD v višini 1.080.000 EUR, dne 18.11.2014 je direktor SZS v oddaji Športni izziv izjavil, da je panoga „zapravila“ že 878.000 EUR, kar je zavajujoč, vendar pa glede na to, da se sezona praktično šele začenja, zelo zaskrbljujoč podatek.

Trenerji in tekmovalci že več let racionalizirajo svojo porabo

Delo alpskih disciplin, tako na strani trenerjev kot tudi samih tekmovalcev, se je že v preteklih letih, letos pa še bolj, s finančnega vidika močno racionaliziralo. Tekmovalci so glede na razmere tudi sami začeli vlagati vedno višje vložke v lastne treninge. Še vedno pa ostaja velika težava v netransparentnih načrtih proračunov in sami porabi sredstev, ki na alpske discipline pridejo z naslova delovanja same organizacije SZS.

Trenerji in tekmovalci danes na vsakem koraku minimizirajo svoje stroške: na pripravah in tekmah si sami pripravljajo obroke, pogosto si hrano tudi nosijo s seboj - dejansko iz domačih hladilnikov, nemalokrat pa si krijejo tudi prevozne stroške ali pa za to zalagajo svoj denar.

Neustrezna poslovna politika pri trženju sponzorskih pravic

Zavedamo se, da so gospodarske razmere zahtevne, vendar tako trenerji kot tekmovalci v tej luči delajo največ, medtem ko s strani SZS dobijo zgolj nove in nove omejitve, ki mečejo slabo luč v poslovnem svetu tako na samo smučanje kot tudi na vse vpletene. Dejstvo je, da so Alpske discipline in s tem reprezentance v trženjskem delu popolnoma odvisne od SZS. Tudi Statut SZS v svojem 33. členu točno opredeljuje, da je za finančno podporo panogam in trženje odgovorna SZS, ki jo vodi odgovorna oseba za finančno-poslovno podporo. Posledica te organiziranosti in neaktivnosti ter strokovne nekompetentnosti kadrov na SZS pa je tudi velika finančna luknja.

Želimo skupni nastop v poslovnem svetu

SZS je sestavljena iz panog različnih zimskih športov in prav je, da delujemo vsi z istim ciljem razvoja mladih in članskih reprezentantov ter posameznih disciplin na sploh. Posamezne panoge imamo večino časa občutek, da smo veliko breme SZS, ki brez tekmovalcev in trenerjev sploh ne bi imela “produkta”, na podlagi katerega pridobiva sredstva sponzorjev in na razpisih s strani države.

Formiranje proračuna AD

AO pri SZS se je že od samega začetka prizadeval, da se program dela s selekcijami izvede na podlagi dejanskih proračunov. Višino proračuna je AO izvedel šele dober mesec po konstituiranju AO v obliki izjave za javnost, v kateri je bilo opredeljeno, da je Alpskim disciplinam na voljo 1.080.000 EUR operativnih sredstev. V višino teh sredstev niso bili vključeni stroški poslovnega dela Zveze, dolgovi iz preteklosti, v ta znesek tudi ni bil vključen prispevek SZS ekipi “Team to aMaze”, ki je vodena kot poslovna skrivnost. Ta proračun je bil izhodišče za načrtovanje programov, vsekakor pa smo se pri tem nadejali še dodatnih sredstev, saj se je v tem času vodilo razgovore z najmanj 60 potencialnimi sponzorji. Na žalost so se pogajanja s starimi in novimi sponzorji pričela nerazumljivo pozno (v začetku maja 2014), pri čemer pa se je vodstvo zavedalo, da se je večino pogodb, ki so največkrat vezane na pričetek olimpijskega ciklusa, izteklo. Posledica tega je bilo, da je teh sredstev za eno tretjino manj od načrtovanega.

Do nastopa našega mandata (4. 4. 2014) se tudi ni niti pričelo pogovarjati z opremljevalci naših reprezentanc, kar je imelo za posledico nepredvidene stroške discipline, saj si je na primer osnovno smučarsko opremo disciplina morala celo kupiti, kar se je zgodilo prvič v zadnjih 40 letih. AO tudi ni mogel vedeti za obstoj nekateri terjatev na podlagi pogodb, s katerimi ni bil seznanjen, zato s temi stroški v svojem programu tudi ni računal.

Porabili manj kot lani

Podatek, da je disciplina za izvedbo svojih programov do 1. 11. porabila že 878.000 EUR, je glede na dejstvo, da se sezona praktično niti še ni začela, zaskrbljujoč. Namesto transparentnega prikaza porabe in pridobitve novih sponzorjev pa se vodstvo SZS raje ukvarja s pozivi k odstopu predsednika AO (seja IO 19. 11. 2014). AO pričakuje, da SZS, ki ima službe za finančno vodenje in upravljanje s proračuni, tekoče spremlja porabo načrtovanih sredstev in o tem pravočasno obvešča porabnike, saj je več kot neposlovno, da tekmovalci in trenerji izvedo za to, da sredstev ni več na voljo takrat, ko morajo npr. plačati cestnino ali pa hotelski račun nekje v tujini.

Pri porabi sredstev se je delovalo zelo racionalno, predvsem pa smo za izvedbo programov Alpskih disciplin v primerljivem času porabili za 15,24 % oz. 114.951 EUR manj sredstev, kot v lanski sezoni 2013/14, pri čemer moramo tudi upoštevati, da so se letos prvič pojavili nekateri stroški (nakup opreme in pripomočkov), ki so bili v preteklih letih predmet sponzorstev.

*Tabela je narejena na podlagi podatkov s kontnih kartic, pridobljenih od računovodskega servisa in s pomočjo podatkov bivših poslovnih direktorjev SZS.

Pričakovanja

Alpski zbor reprezentanc od zveze pričakuje organizacijske spremembe, ki bodo omogočile pravočasno in poslovno naravnano trženje skozi vse leto in ne samo takrat, ko je potrebno s sponzorji podaljševati pogodbe, transparentno načrtovanje in spremljanje porabe sredstev ter poslovno komunikacijo do vseh akterjev - tako tistih, ki prostovoljno sodelujejo pri razvoju alpskega smučanja kot tistih, ki imajo s SZS poslovni odnos.

Zaključek

Pri navajanju vseh teh dejstev, smo pozabili na osnovno vodilo, zakaj smo, vključno z zaposlenimi na SZS, sploh tu. To so naši najboljši tekmovalci, ki tudi s svojim samoprispevkom v danih razmerah veliko pripomorejo h kolikor toliko nemoteni izvedbi programov. Kako bo ta težka finančna situacija vplivala na njihove rezultate, ni moč predvideti. Vodstvo discipline si je vseskozi prizadevalo, da bi tekmovalci v čim manjši meri občutili te krizne čase. Upamo, da nam bodo tekmovalci uspeli s svojimi rezultati dokazati, da jim, tako kot tudi članom AO, ni vseeno, kaj se dogaja v slovenskem smučanju.