V tujih medijih odmeva študija Roberta B. Wielgusa in Kaylie A. Peebles, dveh najvidnejših ameriških raziskovalcev velikih zveri z univerze zvezne države Washington, ki sta na območju Skalnega gorovja 25 let spremljala obnašanje volkov in najbolj natančno doslej določila povezavo med odstrelom volkov in škodo na domačih živalih.

Podatki, ki sta jih zbirala v treh ameriških zveznih državah (Idaho, Montana in Wyoming), so pokazali, da trajnostni odstrel volkov ni bil učinkovit in da se po odstrelu škoda celo povečuje. Izkazalo se je, da se je v povprečju po vsakem odstreljenem volku povečala verjetnost škode na drobnici za 4 odstotke, na govedu pa za 5 do 6 odstotkov. Škoda na drobnici in drugih domačih živalih se po mnenju ameriških znanstvenikov zmanjšuje šele, ko postane odstrel netrajnosten, kar pomeni, da se letno pobije več kot 25 odstotkov celotne populacije, kar dolgoročno vodi v iztrebljenje.

Najbrž kriv odstrel alfa samcev

»Zanimiva je ugotovitev, da volkovi največ škode povzročijo, ko se kvote za odstrel gibljejo okoli meje trajnostnega odstrela, to pomeni med 20 in 25 odstotki. Takšne kvote so se v minulih letih, od leta 2007 do 2012, pogosto štele za optimalne za Slovenijo, ministrstvo pa jih je – z izjemo leta 2008, ko ni bilo odstrela – tudi odrejalo,« je povedal dr. Miha Krofel, raziskovalec z oddelka za gozdarstvo na ljubljanski biotehniški fakulteti.

Mehanizma, zakaj se ob odstrelu povečujejo škodni primeri, Američani v študiji niso natančneje raziskovali, sklepajo pa, da je razlog najverjetneje v rušenju strukture tropov. »Zaradi izgube ključnih članov (alfa volkov) tropi razpadajo, preživeli volkovi pa imajo slabši lovni uspeh na njihov naravni plen (divjad) in gredo zato pogosteje na lažje ulovljivi plen, to pa je slabo zaščitena živina. Razne študije, tudi slovenska, ki smo jo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije opravili pred tremi leti, so že večkrat pokazale, da odstrel volkov ni učinkovit ukrep za preprečevanje škode,« je pojasnil dr. Krofel in dodal, da nova spoznanja bržkone pozivajo k spremembi upravljanja volkov.