V mestu in občini, ki je tudi na državni ravni prepoznano kot mesto, kjer se učinkovito in napredno spopadajo z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, pričakujejo, da jim bo sodelovanje v družbi 2200 proti nesrečam odpornih mest dodatno pomagalo prepoznati ozka grla v njihovem sistemu varstva in zaščite. K temu naj bi pripomoglo tudi periodično ocenjevanje in sprotno izmenjavanje izkušenj, ocenjujejo na občini Kamnik.

Na Upravi RS za zaščito in reševanje tudi v luči naravnih nesreč, s katerimi narava letos ni skoparila, ugotavljajo, da občina Kamnik učinkovito in uspešno izvaja vso paleto nalog, ki so povezane v sistem zaščite in reševanja – vključujoč pripravljenost, odziv in blaženje posledic. Prav zato so občino spodbudili, da se kot primer dobre prakse in vzorčna občina vključi v kampanjo Organizacije združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč Odporni proti nesrečam – moje mesto se pripravlja, ki poteka že četrto leto in katere poglavitni namen je, da se v reševanje bolj vključijo prav na lokalni ravni.

Naravne ujme tudi občini Kamnik letos niso prizanašale, saj so jih prizadele tako poplave kot vetrolom in žled. V Kamniku že leta razvijajo sisteme za spremljanje stanja nevarnosti, ki jih vključujejo v različne procese preventivnega delovanja (sanacije, vključevanje v prostorske načrte, omilitveni ukrepi), hkrati pa se pripravljajo na učinkovit odziv (načrti zaščite in reševanja). Pri tem gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo, učinkovito sodelujejo z vsemi drugimi enotami zaščite in reševanja, kot so Gorska reševalna služba in štab Civilne zaščite, ne pozabijo pristaviti na občini.

Certifikat »mesto in občina, odporna proti nesrečam« bodo v Kamniku prejeli jutri ob 14. uri v Domu kulture Kamnik. av