Poslovali z izgubo

Imeli so 53 obratovalnih dni, a od tega je bilo kopališče ves dan odprto le 39-krat, druge dni pa zgolj zjutraj ali le dopoldne. Precej manj kot 200 ljudi na dan v povprečju, torej. Zagotovo manj, kot so pričakovali odgovorni na Občini Tržič. Predvsem pa so slabi poslovni rezultati. Kot je pojasnil direktor tržiške občinske uprave Drago Zadnikar, so stroški poslovanja od komunalnih storitev, plina, elektrike, varovanja, ki vključujejo tudi zagon in preizkušanje sistema bazena, do konca avgusta znašali dobrih 40.000 evrov. Prihodkov je bilo 25.500 evrov.

Kmalu po odprtju so ob sicer številnih pohvalah nove tržiške prireditve na dan prišle tudi informacije o slabo zgrajeni bazenski školjki, ki je komaj nekaj tednov po odprtju začela na več mestih »cveteti«. »Tako kot pri vsakem novem objektu so bile tudi med obratovanjem kopališča ugotovljene manjše pomanjkljivosti, ki se pokažejo šele z uporabo. Pomanjkljivosti so zabeležene, njihova sanacija pa je zavarovana z bančnimi garancijami izvajalcev. Aktivno že sodelujemo s projektanti in izvajalci, da bodo vse pomanjkljivosti odpravljene,« je dejal Zadnikar.

Ne najdejo gostinca

Čeprav je ob bazenskem delu lep, nov gostinski del kompleksa, pa ta ostaja povsem prazen. Občina je sprva iskala vlagatelja, ki bi v zameno za uporabo gostinskega dela le-tega sam dokončal in opremil, a se ni izšlo. Prav tako je bila občina neuspešna pri iskanju najemnika, ko je že sama dokončala in opremila objekt. Celo na dražbo, kjer je bila izklicna cena 2295 evrov na mesec, ni bilo nikogar. »Interesa je bilo sicer kar nekaj, a do oddaje prostorov v najem ni prišlo. V tem mesecu bomo pripravili še eno javno zbiranje ponudb. Prepričani smo, da bo do naslednje kopalne sezone gostinski lokal obratoval,« je še dejal Zadnikar.

Občina je tako kar sama poskrbela za nekakšen pomožni gostinski objekt, kjer se je dalo kupiti kakšno pijačo in prigrizek. Tudi kopališče upravlja občina sama oziroma njeno javno podjetje Bios. »Kako bo naprej, težko povem, saj še nismo analizirali podatkov za obdobje, ko je bil bazen odprt, veliko pa je odvisno tudi od realizacije razpisa za gostinski del,« je zaključil Drago Zadnikar.