Prvi september je ponovno prinesel spremembe pri uveljavljanju subvencij v šolski prehrani. Avtomatizirano dodeljevanje subvencij za šolsko prehrano naj bi bilo za starše in šole enostavnejše. A za zdaj v šolah opažajo predvsem zmedenost staršev ob novostih. »Starši sprašujejo, kam lahko oddajo vlogo, kdaj bodo dobili odločbo in podobno,« opaža pomočnica ravnatelja v ajdovski osnovni šoli Danila Lokarja Kristina Valič. »Za zdaj lahko le zbiramo prijave h kosilu. Ker naj bi računalniška aplikacija začela delovati šele 15. septembra, ob prijavi ne vidimo, ali bo za otroka malica ali kosilo brezplačno. Staršem pomagamo, da si ta podatek poiščejo na odločbi o otroškem dodatku.« Malica je brezplačna za družine, ki sodijo v 5. razred pri otroškem dodatku in dohodka na družinskega člana nimajo višjega od 53 odstotkov neto povprečne plače v naši državi ali 528,42 evra, za brezplačno kosilo pa morajo spadati v 1. razred in ne smejo presegati 18 odstotkov neto povprečne plače v Sloveniji, kar trenutno znaša do 179,46 evra.

Brez papirja jih ne upajo prijaviti

Odločitev o prijavi na kosilo najpogosteje temelji ravno na podatku, ali je to (in z njim malica) za posameznega učenca brezplačno, dodaja svetovalna delavka v osnovni šoli Murska Sobota I mag. Renata Kranjc Vöröš. »Situacije staršev so v naši okolici izjemno težke. Opažamo, kako se obotavljajo pri prijavljanju na kosilo, ker nimajo v rokah odločbe, da je obrok zanje brezplačen.« V Ajdovščini je takšno negotovost preprečila občina. Vsaj do konca letošnjega leta je prevzela nase stroške kosil za vse učence, katerih dohodki na družinskega člana ne presegajo 30 odstotkov povprečne neto plače v državi.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavljajo, da zamuda pri delovanju aplikacije v šolah ne bo imela nobenih posledic na stroških staršev. Kot jim svetujejo že v šolah, lahko starši v svojih odločbah razberejo, ali so njihovi otroci upravičeni do brezplačnih obrokov ali ne. V šolah bodo prve položnice za septembrske obroke izdali šele konec oktobra, zato nobena družina zaradi nedelovanja aplikacije ne bo oškodovana.

Spremembe po spremembah

Sprva so sicer šole same odločale o tem, kdo od učencev ima subvencionirano malico in/ali kosilo. Starši so morali v šoli oddati vlogo za subvencijo, šole pa so izdajale odločbe. To jim je pomagalo spoznavati družine in ugotavljati, v kakšnem gmotnem položaju so, tako da so njihovim učencem lahko pomagale tudi kasneje, na primer pri stroških šole v naravi, pri šolskih potrebščinah in podobno. Z novo socialno zakonodajo se je odločanje o subvencijah prehrane glede na socialno stanje družine preselilo na centre za socialno delo, kjer odločajo o vseh socialnih pravicah naenkrat.

Prenova socialne zakonodaje pa je na začetku septembra »šolsko prehrano vrnila šolam«. Staršem za uveljavljanje subvencije za prehrano ni več treba oddajati vlog ne na center za socialno delo ne v šole, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti le, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pa želi subvencijo šolske prehrane vseeno uveljavljati. Višine subvencij naj bi po zagotovilih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi v novem šolskem letu ostale enake, kot so bile doslej.

Kot so nam povedali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo podatke o številu brezplačnih malic in kosil zbirali na ministrstvu za izobraževanje. Letošnje bomo lahko z lanskimi po njihovih predvidevanjih prvič primerjali konec tega meseca. Lani je imelo 80.000 učencev malico subvencionirano v osnovni šoli, 36.000 dijakov pa v srednji šoli. 15.500 učencev osnovnih šol je bilo upravičenih tudi do brezplačnega kosila.