O odločitvi agencije je prvi pisal časnik Finance, tudi za STA pa so jo nato potrdili v družbi Pro Plus. Odločbo agencije so prejeli 23. julija. STA se je za odgovore obrnila tudi na AVK, a odgovora za zdaj še nismo prejeli.

Po pisanju Financ naj bi agencija kazen v višini okoli 20.000 evrov izrekla tudi prvemu možu Pro Plusa Pavlu Vrabcu, a tega v družbi v lasti ameriškega sklada CME niso potrdili.

Na Pro Plusu napovedujejo, da bodo zoper odločitev vložili zahtevo za sodno varstvo in ostala pravna sredstva, ki so jim na voljo.

Odločitev na tekoče posle ne bo vplivala

Ob tem zagotavljajo, da odločitev na tekoče poslovanje agencije ne bo vplivala. "Še naprej bomo vztrajali pri naših prizadevanjih za medijsko neodvisnost, poslovni uspeh in ustvarjalno delovno okolje," pravijo v družbi.

Pro Plus je v tem postopku že dobil denarno kazen v višini 105.000 evrov zaradi oviranja preiskave AVK. Tokrat pa je agencija družbi po navedbah Financ izrekla skoraj maksimalno možno globo, ki po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence znaša 10 odstotkov prometa.

Pro Plus je imel, tako časnik, lani 50,6 milijona evrov prihodkov in 3,8 milijona evrov izgube, kar je sploh prva izguba v zgodovini podjetja.

Najvišja doslej izrečena globa za kršenje konkurenčnih pravil

Izrečena globa Pro Plusu je po navedbah Financ najvišja doslej izrečena globa zaradi kršenja konkurenčnih pravil.

AVK je že lani aprila ugotovila, da je Pro Plus zlorabil prevladujoči položaj zaradi ponujanja ugodnejših pogojev oglaševanja tistim oglaševalcem, ki imajo višji oglaševalski delež v družbi. V Pro Plusu so se na to odločitev odzvali ostro in menili, da je ta celo nezakonita, ker očitana zloraba prevladujočega položaja po njihovem mnenju ni bila podana niti dokazana.

Postopek zoper Pro Plus je agencija oz. takrat še urad za varstvo konkurence uvedla avgusta 2011 zaradi prijave konkurenčnih televizijskih hiš - TV3 in RTVS.