Ali je zavod za kulturne dejavnosti Vertigo upravičen do kandidiranja za javna sredstva Slovenskega filmskega centra (SFC), je vprašanje, ki se zastavlja ob branju zakona o SFC, katerega 11. člen med drugim določa, da prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih vseh obveznosti do agencije, in z njimi povezane osebe za sredstva te javne agencije ne morejo kandidirati. Zavod Vertigo do SFC sicer nima neizpolnjenih obveznosti, ima pa jih z Vertigom povezani zavod Emotionfilm, ki SFC dolguje 143.965 evrov, ker ni realiziral filma Nemir (z letnico 1999).

Temu znesku se pridružuje še dobrih 5000 evrov za stroške pravdnega postopka, ki ga je SFC sprožil leta 2005, ko je odstopil od pogodbe in zahteval vrnitev sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Sodba okrožnega sodišča je stara leto dni, konec lanskega leta jo je potrdilo še višje sodišče. Kot nam je v pogovoru pred dnevi dejal direktor SFC Jožko Rutar, je SFC na Emotionfilm že naslovil zahtevek za vračilo sredstev, vendar ne pričakujejo, da bo do vračila res prišlo. Zavod namreč že desetletje ne prevzema producentskih nalog, zato je malo verjetno, da je sposoben tako velike finančne obveznosti.

Ne le povezani, pač pa združeni

Sodeč po javnopravnih evidencah sta zavoda Vertigo in Emotionfilm dve različni pravni osebi z različnima zakonitima zastopnikoma. Do leta 2009 je Emotionfilm vodil Danijel Hočevar (ki je še naprej direktor Vertiga), zatem je vodenje prevzela Metka Rakuša. Opozoriti velja, da je bil to čas tik pred ustanavljanjem SFC oziroma pisanjem zakona, ki je uvedel prepoved kandidiranja povezanim osebam.

Četudi sta oba zavoda ločena formalno, je videti, da delujeta povezano. Zavoda si delita logotip in producentski podpis – producent, ki za javna sredstva kandidira kot Vertigo, se pod svoje filme podpisuje z »Vertigo/Emotionfilm«. Subjekta si delita tudi sedež v središču Ljubljane ter enotno spletno stran, na kateri se zavoda predstavljata kot ena entiteta. Na spletni strani tako beremo, da oba zavoda oziroma njuni predstavniki »skupaj tvorijo producentsko skupino Vertigo/Emotionfilm, ki jo vodi direktor Danijel Hočevar«. Je zakonito zastopstvo Metke Rakuša torej slamnato in urejeno prav zato, da se lahko Vertigo nemoteno prijavlja na javne razpise SFC? Metka Rakuša je na spletni strani producentske skupine Vertigo/Emotionfilm navedena kot članica ožje ekipe, in sicer kot koordinatorica produkcije. Danijel Hočevar pravi, da za Vertigo opravlja različna dela v produkciji. Z njo nismo uspeli stopiti v stik, četudi smo poizvedovanje nanjo naslovili že pred dvema tednoma.

Namerno slepi za povezavo?

Po zakonu o SFC so »povezane osebe« tiste osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti osebi.

Ali je stanje, ko Vertigo kljub dolgu Emotionfilma pridobiva sredstva SFC, zakonito, smo povprašali Danijela Hočevarja, ki problema (ne)zakonitosti ne vidi. Informacije na njihovi spletni strani naj bi bile stare in neosvežene, je še dejal, a katere natanko so zastarele, ni povedal. Obrnili smo se tudi na direktorja SFC Jožka Rutarja, od koder smo prejeli sporočilo, da »navedeni pravni osebi nista povezani zaradi zastopanja po isti osebi«. Seznanili smo SFC, da se je o povezanosti obeh oseb mogoče prepričati iz javnih registrov in na spletni strani producentske hiše, vendar so naše opozorilo očitno spregledali.

Prošnjo za oceno zakonitosti stanja smo poslali še na ministrstvo za kulturo, kjer jim, kot kaže, prav tako zadostuje, da sta zavoda poskrbela za formalno ločitev, dejansko stanje povezanosti pa bodo, kot so obljubili, šele preverili. »Če držijo podatki, da odgovorna oseba Emotionfilma in Vertiga od leta 2009 ni več ista, drugih naveznih okoliščin pa ni, Vertigo iz razloga zastopanosti po isti osebi ni neupravičena oseba za kandidiranje. Ostale morebitne navezne okoliščine še preverjamo, zato vam celovitega odgovora v tem trenutku še ne moremo podati.«

Vertigo prejel največ sredstev

Vertigo je producent številnih uspešnih filmov, ki so v zadnjih letih polnili slovenske kinodvorane, izstopata pa predvsem oba dela filma Gremo mi po svoje; prvi del je drugi najbolj gledani film zadnjih sedmih let v slovenskih kinematografih, ki ga prehiteva le globalni hit Avatar. Producentska skupina Vertigo/Emotionfilm je realizirala tudi filme, kot so Kruh in mleko, Rezervni deli, V leru, Pod njenim oknom in Vaje v objemu. Sredstva, ki jih je Vertigo v zadnjih desetih letih prejel iz SFC (in od njegovega pravnega predhodnika Filmskega sklada RS), znašajo 7,3 milijona evrov, s čimer je ta zavod največji prejemnik subvencij SFC. Emotionfilm je v tem času prejel slabih 650.000 evrov, vendar so mu prihodki iz javnega sektorja po letu 2005 tako rekoč usahnili.

Zakonsko določilo, ki v primeru neizpolnjenih obveznosti prepoveduje kandidaturo povezanim osebam, je bilo uvedeno šele leta 2010, ko je bil ustanovljen SFC in sprejet nov zakon. To pomeni, da je vprašljivo kandidiranje Vertiga od leta 2011 naprej. Supervizor kaže, da je od tedaj prejel skoraj dva milijona evrov sredstev SFC, med drugim tudi za film Gremo mi po svoje 2, ki ga je ta agencija subvencionirala s 730.000 evri.