Prvi korak vlade je tako bil prepričati evropsko komisijo, da smo sposobni brez tuje pomoči in njihovega programa stabilizirati stanje v državi – to smo dosegli z uravnoteženimi ukrepi. Vlada mag. Alenke Bratušek je že maja 2013 pripravila dva strateška dokumenta, Program stabilnosti in Nacionalni reformni program, ki sta bila predmet ocene evropske komisije. Na podlagi teh dveh dokumentov je evropska komisija Sloveniji odobrila podaljšanje obdobja za odpravo strukturnega primanjkljaja. Ta rok je sedaj podaljšan na konec leta 2017.

Danes lahko govorimo, da je vlada stabilizirala javne finance. Tako je primarni primanjkljaj v primerjavi s predhodnim letom nižji za 1,8 odstotka BDP. Javnofinančni primanjkljaj v višini 5,5 odstotka BDP je razumljiv, glede na postopke ob sanaciji bančnega sistema, ni pa zanemarljivo, da je primanjkljaj vseeno nižji, kot je bil v letu 2013. Tudi ni nepomembno, da se že nekaj mesecev kažejo pozitivni gospodarski trendi in da se zahtevani donosi na slovenske obveznice gibljejo okoli 3 odstotkov, kar je rekordno nizko.

V Zavezništvu Alenke Bratušek zagovarjamo stališče, da je uravnoteženje proračuna nujno, a v razumnem roku. Uravnoteženje proračuna mora biti postopno in ne sme povzročiti ekonomskega in socialnega kolapsa.