Gradnjo so ustavili pohlepni lastniki zemljišč

Prvič se je projekt družbi Sanolabor kot naložbeniku in njenemu socialnovarstvenemu zavodu Vitadomu kot upravljalcu sfižil že pred šestimi leti, ko je začela veljati strožja vladna uredba o gradnji na poplavnih območjih. Dve leti kasneje pa je projekt zastal zaradi izsiljevalskih pogojev dveh lastnikov okoliških zemljišč za odprodajo manjših parcel, ki sta ju naložbenik in občina potrebovala za zahtevano gradnjo zadrževalnih nasipov za poplavne vode na širšem območju ob Škofeljščici.

»Na srečo so zdaj težave za nami. Simbolično bomo res položili temeljni kamen, a gradnja se je že začela, saj že imamo gradbeno dovoljenje,« je povedal direktor družbe Sanolabor Marko Bokal. Po njegovih besedah jih bo gradnja doma za starejše občane stala okoli 12 milijonov evrov, dodatna dva milijona pa so že pred leti porabili za nakup zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije in plačilo prispevkov.

Sprva so v družbi Sanolabor poleg doma za starejše načrtovali še gradnjo stavbe z oskrbovanimi stanovanji in dnevnim centrom za varovance, a so si premislili, tako da se bo s to investicijo – v objektu naj bi bilo 30 oskrbovanih stanovanj in dnevni center za 20 varovancev – zdaj spopadel Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tudi ta objekt bo predvidoma zgrajen do prihodnjega septembra, le da po vsej verjetnosti do takrat še ne bo opremljen.

Občanom se obetajo tudi nove zaposlitve

Župan občine Škofljica Ivan Jordan pravi, da so potrebe po domu za starejše velike – ne samo v njihovi občini, temveč da bo nov dom pokril sivo liso od ljubljanskega Rudnika do Velikih Lašč, kjer ni tovrstnih ustanov. A prednost pri vselitvi v dom bodo imeli občani Škofljice. »Ker smo že pred leti odkupili 9500 kvadratnih metrov zemljišča in ga prenesli v last Sanolaborja – poleg tega pa smo vložili denar tudi v gradnjo infrastrukture – imamo v pogodbi zapisano, da imajo prvih 25 let naši ljudje prednost,« je pojasnil Jordan.

A prednosti občani ne bodo imeli le pri sprejemu v dom, temveč se je zaradi občinskega vložka Sanolabor zavezal tudi, da bo v novem domu prednostno zaposloval domačine. To ni nepomembno, poudarja župan, saj naj bi bilo v domu, ko bo ta polno zaseden, zaposlenih od 70 do 80 delavcev.