V Dijaškem domu Tabor v Ljubljani skupnost tvorijo gojenci in vzgojitelji. V njem sobiva vse šolsko leto približno 300 dijakov iz različnih krajev Slovenije, vsako jesen pa se jim pridruži približno 100 novincev. Ti mladostniki v glavno mesto prihajajo iz primestnega ali ruralnega okolja. Prilagoditvenih težav in stisk je veliko, strokovnjaki pa opažajo, da z leti celo naraščajo. Vodje projekta skušajo odgovoriti na vprašanje, kako v dijaškem domu ustvariti dom.

jub_271_1.jpg

Ni namreč dovolj, da je prostor urejen, opremljen ter da ima primerno ogrevanje in dovolj svetlobe, ponujati mora tudi toplino in občutek pripadnosti temu okolju. Dijaki pri tem iščejo kreativne, osebne in estetske likovno-prostorske rešitve, da bi ustvarili prostore, v katerih se bodo dobro počutili, se vanje radi vračali in se v njih družili. Domačnost v skupnosti prinašata tudi skupinsko delo in ustvarjanje sodelovalnega okolja, s tem pa dijaki pridobijo primeren odnos tako do okolja kot do predmetov v njem.

Projekt Dom v domu vsebuje več faz dela. Dijaki najprej povedo, kako se v določenih prostorih počutijo, kaj jih privlači ter se jim zdi prijetnejše in toplejše. Opravijo tudi likovno analizo prostorov, pri čemer opazujejo svetlobo, barve in oblike ter ugotavljajo, kako se nanje odzivajo. Pod strokovnim vodstvom si ogledajo in raziskujejo primere sodobnih likovnih posegov v arhitekturi, kot je na primer hostel Celica na Metelkovi v Ljubljani, spremljajo delavnico učenja tehnike šabloniranja in vzorčenja sten s šablonami. Šele potem se lotijo likovne intervencije v izbranih prostorih, kot so skupni hodniki in individualne sobe.

jub_271_2.jpg

Raziskave so namreč pokazale, da razvijanje ročnih spretnosti krepi umske sposobnosti in motivira h kreativnosti, ki ustvarja občutek samozavesti in moči. Barvanje in šabloniranje je sproščujoče in prinaša nova znanja o ureditvi prostora, hkrati pa je dobra popotnica mladim za ustvarjanje svoje bivanjske podobe v prihodnosti. Ta znanja lahko zrelejši prenašajo tudi na mlajše dijake, občutek pripadnosti svoji skupnosti pa zagotavlja tudi pozitiven odnos do vse družbe.

Oloopov projekt Dom v domu je pilotski projekt, ki ga bodo avtorice izvajale tudi v prihodnje po različnih začasnih bivanjskih objektih, kot so študentski ali domovi upokojencev, zapori, varne hiše ali domovi za prevzgojo. V nadomestnih domovih naj bi se stanovalci počutili bolj domače, varnejše in bolj povezano. Sredstva za izvedbo projekta skupnostna umetnost Dom v domu je zagotovil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, v podjetju JUB pa so zanj zagotovili vse potrebne barve in šablone.