Zahteve po toplotni izolaciji strehe so iz dneva v dan večje (že danes se za pasivne objekte zahteva približno 40 centimetrov toplotne izolacije). Da bi investitorjem zagotovili ustrezno toplotno izolacijo in ohranili čim večjo višino prostora v mansardi, smo v Ursi iz steklene volne razvili nov izdelek Ursa SF 32 s toplotno prevodnostjo λ = 0,032 W/mK, razredom požarnih lastnosti A1, okolju prijazno izolacijo in lahko vgradnjo ter rokovanjem. Z uporabo nove toplotne izolacije Ursa SF 32 lahko investitorji ustrezno toplotno izolirajo podstrešje – mansardo, pri tem pa s sestavo konstrukcije strehe bistveno ne posegamo v uporabni volumen mansarde. Toplotna izolacija Ursa SF 32 omogoča, da z manjšo debelino dosežemo enak učinek kot pri večji debelini toplotne izolacije s slabšo toplotno prevodnostjo.

ursa_folija.jpg

Ursa Slovenija, d.o.o. je za zagotavljanje kakovostne sestave strešnih konstrukcij pripravila novost tudi na področju folij, ki jih uporabljamo pri sestavi strešnih konstrukcij. Tako smo razvili novo skupino produktov iz folij, trakov in tesnil, imenovano Ursa Seco® Pro. Izdelki iz tega programa so namenjeni nadzorovanju prehoda vodne pare skozi strešno konstrukcijo oziroma tesnjenju stikov med folijami in konstrukcijskimi elementi ter preprečevanju vdora vode z zunanje strani strehe.

Ursa Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto
Telefonska asistenca: 07/39 18 337
assistance.slovenija@uralita.com,
www.ursa.si, www.pureone.si