Center energetskih rešitev (CER) je lani nastal kot odgovor na gospodarske in socialne razmere, ki silijo k varčevanju in odgovornejšemu ravnanju z naravnimi viri. Jelovica, Petrol, Knauf Insulation, Zelene energije in Jub pa želijo ponudbo svojih izdelkov in storitev še nadgraditi v središče svetovalnih in strokovnih dogodkov za povečanje energetske učinkovitosti. Vse leto bo tako CER gostil številna posvetovanja, okrogle mize in izobraževanja s skupnim imenovalcem: povečanje energetske učinkovitosti podjetij, lokalnih skupnosti in individualnih objektov. Koledar dogodkov je objavljen na spletni strani www.cer-slo.si.

Skupne moči

Zadovoljni partnerji so sedli za skupno mizo in predstavili svojo vizijo predstavnikom sedme sile. Predsednik upravnega odbora družbe Jelovica Gregor Benčina je pohvalil dosedanje uspehe in novo svetovalno platformo: »Za Jelovico je CER pomemben prav v svoji nadgrajeni vlogi, saj širi zavedanje o pomenu vgradnje energijsko varčnih oken, trajnostni leseni gradnji individualnih hiš in javnih objektov, kar znižuje stroške ogrevanja, ustvarja prijetno bivanje in je okolju prijazno.« Član uprave družbe Petrol mag. Rok Vodnik je dodal, da si želi, da bi v prihodnosti ime CER postalo sinonim za uporabne nasvete s področja učinkovite izrabe energije ter ustvarjanja prihrankov.

md301_cer1.jpg

Podjetja Knauf Insulation je svoje aktivnosti v Centru energetskih rešitev v preteklih mesecih osredotočilo zlasti na predavanja in svetovanja za individualne investitorje. V okviru serije dogodkov so pripravili različna tematska dogajanja, vezana zlasti na prenove in potenciale za energetske prihranke prek sanacije ovoja stavb. »Dogodki so bili odmevni in dobro obiskani, kar kaže na aktualnost tematike,« je sklenil glavni direktor dr. Saša Bavec in obljubil nadaljevanje teh praks. Milenko Ziher, prvi mož Eko sklada, največje finančne ustanove, namenjene spodbujanju okoljskih naložb v RS, se veseli ozaveščenja in informiranja javnosti, saj bo ta olajšala in pospešila tudi njihovo delo in prizadevanja. »Slovenija kot tudi Evropa stopicata za svojimi cilji na področju energetske učinkovitosti in čas je, da damo s skupnimi močmi v višjo prestavo,« je sklenil.

Širitev v Zagreb

Odličnost poslovnega modela Centra energetskih rešitev se kaže tudi v širitvi na sosednjo Hrvaško. Ob koncu letošnjega leta bodo namreč odprli prvi tovrstni center v Zagrebu, ki bo združeval vsaj 20 partnerjev in utrdil vezi med državama. Dolgoročni cilji pa so usmerjeni v umestitev centra tudi v širši evropski prostor.