Še ena zgodba o neplačanih podizvajalcih

»Za preklic odločitve o odprtju trgovine se je sicer odločil Spar Slovenija. Potrjujemo pa vam, da trgovski objekt v tem trenutku še nima pridobljenega uporabnega dovoljenja. Na tehničnem pregledu objekta so bile ugotovljene pomanjkljivosti projektne in dokazne dokumentacije. Te pomanjkljivosti do danes niso bile v celoti odpravljene in iz teh razlogov uporabno dovoljenje še ni bilo izdano,« je razložil načelnik UE Škofja Loka Bojan Miklavčič.

Spar je gradnjo objekta po naših podatkih zaupal podjetju GT – nepremičnine. Eden od podizvajalcev, zadolžen za kovinsko konstrukcijo objekta, je bilo podjetje Info data Borisa Zupančiča, ki nam je razkril najverjetnejše razloge za odpovedano odprtje. »Pogodbo o gradbenih delih smo že spomladi leta 2012 podpisali s podjetjem Pluton gradnje, ki je bilo v lasti Zvonka Petka, direktor pa je bil Jure Paušer. Čeprav smo imeli s tem podjetjem slabe izkušnje kot podizvajalci pri gradnji celjskega Lidla, kjer so nam ostali dolžni za opravljena dela, smo se po prodaji terjatev v tistem poslu odločili, da gremo z njimi še enkrat v gradbeni projekt. Očitno smo se odločili napačno, hudo smo se opekli in kot vem, nismo edini,« je zgodbo, tako značilno za slovensko gradbeništvo, začel Zupančič. Pluton gradnje je sicer, kot smo v Dnevniku že razkrivali, pristal v rokah tako imenovanih poklicnih likvidatorjev podjetij, ki so sicer povezani z afero Orion. Še prej pa so prenesli vse premoženje na druga podjetja.

Očitno je tudi Spar podpisal novo pogodbo z »nasledniki« Pluton gradnje, ves čas pa je šlo bolj ali manj za iste ljudi, saj je lastnik GT – nepremičnin Jure Paušer. Pojasnila oziroma drugo plat zgodbe smo sicer včeraj neuspešno iskali tako pri podjetju Spar Slovenija kot pri Juretu Paušerju. »Zaradi uskladitve tehnične dokumentacije smo se skupaj v dogovoru z načelnikom upravne enote Škofja Loka in občino Škofja Loka odločili, da odprtje trgovine Spar Škofja Loka prestavimo. Obveznosti do izvajalcev smo v celoti poravnali. O novem terminu odprtja bomo naše cenjene kupce pravočasno obvestili,« je bilo namreč skopo sporočilo Spara.

Zaradi posla bo podjetje propadlo

»Naš del posla je bil vreden 228.000 evrov in opravili smo 99 odstotkov vseh del, pustili smo le 'finese',« pa je razložil Zupančič, ki mu GT – nepremičnine še ni plačal nobenega računa. »Kovinsko konstrukcijo smo pripeljali, a se zaradi napak gradbenikov ni čisto ujemala s stenami. Nekaj smo sicer predelali, seveda vse na naše stroške, a vse skupaj še vedno ni 'pasalo' tako, kot bi moralo. Spar smo obvestili, da nam izvajalec del ne plačuje opravljenega dela, nato pa smo gradbišče zapustili,« je dejal Zupančič in potrdil, da bo ta posel zagotovo pokopal njegovo podjetje. Za pridobitev uporabnega dovoljenja so potrebni ustrezni certifikati za konstrukcijo in končno poročilo, ki ga potrjuje Inštitut za varilstvo. Ker vseh teh dokumentov v vlogi za pridobitev uporabnega dovoljenja zdaj ni, ga upravna enota tudi ni mogla izdati. »Vse to vedo tako na upravni enoti kot na Sparu in pri izvajalcu. Bil sem tudi na tehničnem pregledu, čeprav me tja niso vabili. Moje podjetje ne more izdati niti končnega poročila niti potrebnih delavniških načrtov za izvedbo konstrukcije. Čisto vse še ni narejeno, pa tudi plačali mi niso, sam pa ne morem in nočem dajati nekih garancij in odgovarjati za posledice. Res mi ni jasno, kako bodo lahko pridobili uporabno dovoljenje, če ga sploh bodo,« je še dejal Boris Zupančič.