Kot so nam sporočili z občine, so imeli za oba ponudnika največ vprašanj glede finančne konstrukcije projekta, zagotavljanja finančnih sredstev in organizacijske strukture. Ne eden ne drugi jih očitno nista prepričala. »V kompleksu gradu Štanjel si občina želi najemnika, ki bo prepričal z vsebino, ki jo bo ponujal v Štanjelu, hkrati pa mu bo uspelo dokazati, da ima zadostna finančna in kadrovska sredstva, potrebna za uresničitev načrtovanih vsebin,« pojasnjuje Štokova. Najem štanjelskega gradu res ni enostavna stvar, kar dokazuje že to, da sta se v vseh štirih razpisih zanj opogumila le dva ponudnika. Za najem galerije Lojzeta Spacala, restavracije z vinoteko, Fabianijeve dvorane in Kvadratnega stolpa je občina želela iztržiti 807 evrov na mesec oziroma en evro za kvadratni meter najetih površin. Od novega najemnika pa je pričakovala, da bo v kraj prinesel višjo raven turizma ter poskrbel za gostinsko, razstavno, galerijsko in prireditveno dejavnost v gradu.

Na razpis sta se prijavila tudi Marko Ručman in Dejan Mesarič, ki sta posebej za najem gradu ustanovila podjetje Travesa. V grad sta bila na samem začetku pripravljena vložiti 80.000 evrov, skupaj z zunanjimi partnerji pa pripravila program dela. Denar za razvoj in obnovo kompleksa bi si prizadevala dobiti iz občinskih, državnih in evropskih sredstev, gostinsko, kulturno, prireditveno, galerijsko, razstavno in turistično dejavnost pa sta nameravala začeti že z aprilom. »V poslovnem načrtu smo navedli kup idej, posebej bi poudaril gradnjo blagovne znamke Grad Štanjel, postavili smo vizijo razvoja Štanjela za nekaj let naprej in predvideli ureditev prenočišč,« je nad neizborom razočaran Ručman, ki ga skrbi, da ni želela občina s tem zgolj zastonj dobiti ideje za razvoj Štanjela. Na občini z očitkom sicer niso seznanjeni, se jim pa zdi popolnoma nerazumljiv. »Občina Komen že več kot eno leto vlaga napore v to, da bi našla primernega najemnika za prostore, zato bi se vsem, ki se s postopkom oddaje v najem ukvarjajo že toliko časa, zdel takšen očitek popolnoma nerazumljiv. Poleg tega so bili vsi pristojni na voljo morebitnim najemnikom za vprašanja in oglede prostorov ter so jim posredovali vse potrebne informacije, tudi zamisli in načrte občine v zvezi z razvojem Štanjela,« odgovarjajo na občini.