Zakol potekal v nasprotju s predpisi

Akcije so na pobudo inšpekcije uprave za varno hrano potekale skupaj z davčno inšpekcijo in carino 13. in 24. januarja zvečer. Pri tem so inšpektorji zasegli in neškodljivo uničili dva 30-kilogramska odojka, 70-kilogramskega zaklanega prašiča brez kože, mesne izdelke in polizdelke ter klavniške odpadke, ki so izvirali iz najmanj sedmih živali.

Inšpektorji so ugotovili, da je zakol živali potekal v nasprotju s predpisi. Promet z mesom je potekal brez obveznih pregledov živih živali in brez pregleda mesa po zakolu, ki so po predpisih zahtevani.

Postopki izdelave niso potekali po nadzorovanih postopkih

Prav tako ni bila opravljena preiskava mesa na prisotnost parazita trichinella spiralis, ki lahko predstavlja grožnjo za javno zdravje. Postopki izdelave mesnih izdelkov pa niso potekali po nadzorovanih postopkih.

Inšpekcija uprave za varno hrano bo sedaj opravila ustrezne prekrškovne postopke. Prekrškarje namreč čaka globa v višini 1250 evrov. Prav tako pa bo skupaj z drugimi organi poostrila kontrole na tem področju.