Pri tem je sodišče samo izpostavilo zavedanje, da KPK nima lastne pravne subjektivitete, saj gre za državni organ RS, vendar pa sodišče meni, da zakona ni mogoče razlagati tako, da bi tožbo na ugotovitev ničnosti lahko vložila RS. Gre »zgolj« za procesno-pravno vprašanje, kdo je v tožbi na ugotovitev ničnosti pogodbe o radarjih lahko naveden kot tožeča stranka. V sporočilu KPK poudarja, da s tem sklepom sodišče ni v ničemer odločilo vsebinsko glede predmeta tožbe – ničnosti pogodbe o radarjih, kar bo predmet nadaljevanja postopka. KPK bo predlagala Državnemu pravobranilstvu, da se zoper odločitev sodišča vloži pritožba, saj so še vedno mnenja, da KPK kot državni organ brez lastne pravne subjektivitete ne more biti samostojna tožeča stranka.